Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (09.09.2015)

        Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ ПО ВРЕМЕ НА ОБСЪЖДАНЕТО НА ПРОМЕНИТЕ В ЗЛЗ
        Приемането на предложените промени в Закона за лечебните заведения ще спре роенето на болниците. Това каза министърът на здравеопазването д-р Петър Москов при разглеждането на второ четене в пленарна зала на въпросния законопроект. Той отбеляза, че този процес е довел до сериозен дисбаланс в системата на здравеопазването и до компрометиране на дейността на болниците, информира Zdrave.net. За областните, университетските остана тежката патология и високите разходи", коментира министърът. Като втори приоритет в законопроекта, който би могъл да поправи нещата той посочи създаването на възможност за обединение  на лечебните заведения, така че да се осигури максимално качество на лечебния процес и удобство за пациентите. Д-р Москов добави, че хората очакват тези промени и призова народните представители да подкрепят предложените от него текстове. Министърът посочи, че третият важен стълб се отнася до задължението на болниците да осигуряват комплексно лечение и НЗОК да сключва договори само с тези от тях, които могат да го гарантират. Според него предложението не изисква структурно сливане не болници насила, а гарантира, че НЗОК ще финансира единствено цялостното лечение на пациента за дадено заболяване.
 
        ДЕПУТАТИТЕ ОДОБРИХА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗДРАВНА КАРТА
        Парламентът прие промени в Закона за лечебните заведения, с които се регламентира създаването на задължителна здравна карта. Тя ще бъде изработена въз основа на областни карти, като за целта министърът на здравеопазването ще назначава специална комисия. Комисията ще включва областния управител, двама представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на РЗОК, двама представители на районната колегия на БЛС, един представител на районната колегия на БЗС, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и един представител на национала представените пациентски организации. Националната здравна карта ще определя потребностите на населението от болнична и извънболнична медицинска помощ. Критериите за определянето на потребностите следва да бъдат  разработена по методика, утвърдена от министъра на здравеопазването след анализ и обобщение на предложенията на областните здравни комисии. След това директорите на РЗОК ще могат да сключват договори с лечебни заведения за болнична помощ или техни обединения, избрани по критерии и по ред, определен с наредба на Министерски съвет.
 
        6 МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ НАПУСКАТ ДЕТСКАТА ОНКОХЕМАТОЛОГИЯ И СТРАНАТА
        Шест медицински сестри, с висока квалификация, напускат Специализираната болница за деца с онкохематологични заболявания в столицата. Всички те заминават да работят в чужбина. Това поставя пред изпитание екипите в единствената по рода си болница в страната, в която се осъществяват в пълен обем диагностика и лечение на деца до 18-годишна възраст. Директорът на болницата професор Драган Бобев, цитиран от БНР, обясни, че напускането на сестрите представлява сериозен кадрови проблем, който не би могъл да се превъзмогне лесно и бързо, тъй като напускащите медицински сестри са били професионалисти и с дълъг стаж в болницата. Ще трябва време докато новите кадри се обучат и поемат цялата дейност на напускащите. "Това е един сериозен кадрови проблем, който на този етап не може да се превъзмогне - при нас се изисква високаспециализираност на състава, а и те трябва да бъдат обезпечени и материално, и морално да им се даде възможност да се развиват", подчерта професорът.
        Министерство на здравеопазването осигурява 4 нови сестри. От болницата се надяват през октомври месец със съдействието на здравно министерство да се наемат поне 10 млади медицински сестри.
 
        ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ "МЕДИЦИНСКА СЕСТРА" И "АКУШЕРКА"
        Министерският съвет утвърди на редовното си заседание допълнителен прием за обучение студенти по специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка" за новата учебна година. Решението е във връзка с промени в структурата на две висши училища, настъпили след утвърждаването през м. май на годишния прием. Във всеки от филиалите във Велико Търново и в Шумен на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна ще се обучават допълнително по 10 медицински сестри и по 10 акушерки. С по 10 се увеличават и студентите по двете специалности във Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" в структурата на ЮЗУ "Неофит Рилски". Предложените промени имат за цел да създадат възможности за подготовка на висококвалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването. По този начин ще се удовлетвори недостигът и увеличеното търсене на медицински сестри и акушерки в съответните региони и страната, съобщават от пресцентъра на Минситерски съвет.
 
        ПРОФ. ВЛАДИМИР ПИЛОСОФ: ЛИПСВАТ ЕДИННИ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ         ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО МЕДИЦИНСКО ОБУЧЕНИЕ
        Едни от най-честите нарушения, които лекарите правят, е да не свършат своята работа навреме или докрай. Това казва в интервю за в. "Стандарт" проф. Владимир Пилософ, който е представен от изданието като служител на Изпълнителна агенция "Медицински одит". Той отбелязва, че въпросните нарушения не са умишлени, а са резултат на липсата на достатъчна квалификация. По думите му няма лечебно заведение, в което да не се среща пропуск. "Моето лично мнение е, че нещата се коренят в липсата на единни държавни или професионални изисквания за продължаващото медицинско обучение. Този процес е оставен на добрата воля на лекаря. Дори ако той добросъвестно иска да свърши тази работа обаче, административната действителност не му разрешава да го направи лесно. Липсват условия за това. Тук трябва да се проведе един разговор между министерството, медицинските дружества, лекарския съюз. Трябва да се каже дали участието в един медицински конгрес или форум е продължаващо обучение. Отговорът е и да, и не - защото зависи под каква форма е проведено. В много страни, когато има обучителен модул на конгрес, той се обявява предварително и има контрол над участващите на входа и изхода. Тоест, този, който ще получи документ, че е участвал в обучението, се тества какво е разбрал и научил. Тук предложихме по време на национални конгреси по медицина да се регламентират обучителни модули по определена програма, за да може колегите, ако искат, да участват в тях. Но държавата трябва да регламентира правила, да каже, че ако искате да работите като лекар, трябва всяка година да преминавате определено обучение. Също така да се създадат условия за провеждането му. Защото как сега едно джипи да си напусне практиката, без да се страхува, че ще загуби пациентите си. И това обучение не трябва да е за сметка на собствената му отпуска", коментира проф. Пилософ. Той добавя, че през последните 10-15 години мнозинството от лекарите не са имали системно и последователно продължаващо обучение.
 
        ЛЮБОПИТНИ ФАКТИ
        Седем млади лекари започнаха своята специализация в МБАЛ Бургас, съобщиха от лечебното заведение. Това са специализанти по ревматология, хирургия, гинекология, нефрология, неврохирургия, физикална и рехабилитационна медицина. Заради нова наредба на здравното министерство, те вече могат да специализират на работното си място. Досега, за да станат специалисти, лекарите без специалност или трябваше да търсят място, обявено чрез държавна поръчка някъде в страната, или да плащат специализацията си сами,  допълва Zdrave.net. В момента в МБАЛ Бургас има обявени свободни места за четирима специализанти по хирургия, съдебна медицина, анестезиология и интензивно лечение.
        Председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев подписа договора, с който се учредява правото за строеж на ДОМ НА ЛЕКАРЯ, с утвърдения от комисията и УС инвеститор.
Процедурата започна на 58 извънреден събор /октомври, 2013 г./, където беше гласувана 11-членна комисия с представители от различни районни колегии. След няколкократно публично обявяване на търг за строителство на Дома, изборът премина през всички процедури на обсъждане и гласуване и две години по-късно за изпълнител на проекта беше избрано акционерно дружество "ДИГЕСТА - СИП". Чрез проекта е гарантирано, че БЛС си запазва правото на собственост върху земята при всички обстоятелства и ще притежава обекти с площ не по-малко от 31% от общата застроена площ от 6 626.88 кв.м. Сградата на лекарския дом ще бъде разгърната на 8 етажа, с 2 нива подземни гаражи и обща площ от 1895 кв.м. Освен офиси, в идейния проект са предвидени и различни по големина многофункционални зали. В срок до 4 месеца изпълнителят трябва да извади всички разрешителни за строеж и да започне изграждането на сградата.
        Две години лишаване от свобода условно и шест месеца забрана да упражнява професията - на толкова е осъден габровски лекар за това, че заради немарливост е оставил пиян пациент да умре, съобщава в. "Телеграф". Инцидентът се е случил в интервала между 4,20 и 6,30 ч на 3 май 2014 г. в спешното отделение на МБАЛ "Д-р Т. Венкова" в Габрово. Тогава 39-годишен мъж от Габрово бил докаран в отделението в състояние на алкохолно опиянение. След като бил извършен преглед и били влети медикаменти, пациентът напуснал отделението. Малко по-късно бил открит в близост до сградата на лечебното заведение, починал от аспирация на стомашно съдържимо. Според съда дежурният лекар Р. А. от Габрово не е изпълнила предписанията на медицинския стандарт за спешна медицина. Според него е трябвало да има пълен преглед и минимум изследвания, в зависимост от резултатите от които - консултация с тесен специалист. Заради липсата на това се е стигнало до неправилна оценка на състоянието на пациента и крайно недостатъчно лечение. С оглед на събраните по делото доказателства съдът е признал подсъдимата Р. А. за невинна по друга част от повдигнатите й обвинения - за нарушение на служебните й задължения.