Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ПОКАЗАХА, ЧЕ СА ГОТОВИ ДА ЗАЩИТЯТ СВОИТЕ
И НА ПАЦИЕНТИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ
 
 
На 26 и 27  септември т. г. в комплекс "Сън сет ризорт" в гр. Поморие се проведе  Научен форум на специалистите по здравни грижи на тема: "Предизвикателствата пред професионалистите по здравни грижи в процеса на Евроинтеграция".
Приветствия към участниците във форума поднесоха г-н Петър Златанов, кмет на гр. Поморие; д-р Лорис Мануелян, заместник кмет, отговарящ за  здравеопазването на община Бургас; д-р Яна Костадинова, представител на Регионалния център по здравеопазване - гр. Бургас; д-р Боян Будаков, изпълнителен директор на МБАЛ - гр. Бургас и д-р Цветомир Цветанов, изпълнителен директор на МБАЛ - гр. Поморие.
"Темата на днешния форум е изключително актуална и е от особено значение не само за българските професионалисти по здравни грижи, но и за българската здравна система като цяло. Бих искал да изразя убедеността си, че благодарение на вашия професионализъм и ентусиазъм ще успеем да намерим верните решения за осигуряването на здравни грижи на европейско ниво за българските граждани". Това пише в приветствието на доц. Борислав Китов, председател на парламентарната Комисия по здравеопазване, което бе прочетено в началото на форума.
Приветствайки с "Добре дошли" всички присъстващи, кметът на Поморие г-н Петър Златанов каза: "Убеден съм, че сме длъжни да съхраним вашата усмивка, вашия професионализъм, вашето отговорно отношение и любов към пациентите, и колкото повече хора го разберат - толкова по-пълноценен, по-ползотворен ще бъде вашият труд и грижите, които полагате за всички нас."
"Ще ми се да започна с един дълбок поклон пред тази зала: пред изпълнителите на най-хуманната професия, пред мъчениците на реформата в здравеопазването, пред тези, които носят нашата вяра в бъдещето" - така започна приветствието си  д-р Лорис Мануелян. "Това ви казва един лекар с 30-годишна практика, който знае, че работата му е невъзможна без вас" - каза още той.
"Здравните грижи са едно неразорано поле за научна дейност и този форум е изключително важен за развитието им. Но той е важен и с това, че успоредно с научните дискусии ще проведем заседания на УС на БАПЗГ, на  НС на БАПЗГ и  на Съвета на главните медицински сестри в страната, на които ще се вземат решения от изключителна важност за по-нататъшното развитие на съсловната ни организация и защитата на нашите интереси" - каза във встъпителното си слово при откриването на форума проф. Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ.
През двата дни на форума работиха четири секции: "Общи и специализирани здравни грижи", "Постери", "Конфериране", "Свободни теми".
С изключителен интерес бяха изслушани докладите "Сестриснството - проблеми и решения за преодоляването им" на проф. Станка Маркова, д. м. и  "Планиране на работното време на медицинските специалисти от стационара" на доц. Соня Тончева, д.м., М. Симеонова, Р. Велкова.
Управителният съвет проведе своето заседание от 15.00 ч. на 26 септември т. г., след което /от 18.15 ч./ Съвета на главните медицински сестри си избра нов председател и двама нови заместник-председатели:  Милослава Илиева, главна медицинска сестра във ВМА, стана председател; Ирена Миленкова, главна медицинска сестра в МБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, стана заместник-председател, отговарящ за Южна България;  Родинка Христова, главна медицинска сестра в Медицински център в гр. Попово, стана заместник-председател, отговарящ за Северна България. Магдалена Нинова, главна медицинска сестра на УМБАЛ "Александровска", София, бе преизбрана за отговорен секретар.
От 10.00 ч. на 27 септември т. г. се проведе  заседанието на  Националния съвет на БАПЗГ.
Необходимостта да синхронизираме нормативните си документи с европейските, наложи да се приемат някои промени в Устава на БАПЗГ, които бяха гласувани на УС и НС на БАПЗГ. Там бяха разгледани и приети и правила за провеждане на следдипломното обучение.
На НС на БАПЗГ бяха изслушани доклади на председателите на регионалните колегии от цялата страна за настъпилите промени в заплащането на труда на професионалистите по здравни грижи след Постановление на МС № 2008 /ДВ № 76/ за работещите в общинското детско и ученическо здравеопазване; за Браншовото споразумение за нови стартови заплати и къде са подписани нови  колективни трудови договори; за готовността за протести на хората по места. Беше отчетено, че има ръст на заплатите в почти всички региони на работещите в училищата, детските заведения и болниците. За съжаление, най-зле в момента са работещите при общопрактикуващите лекари и в ДКЦ сестри, както и тези от някои лечебни заведения, които са доведени до финансов колабс вероятно с цел да бъдат приватизирани.
След анализ на ситуацията заключението на НС на БАПЗГ бе, че съсловието е уморено от протести и предпочита или да емигрира, или да отиде на по-високо платени длъжности, поради голямото търсене на медицински сестри.
На специалната пресконференция проф. Станка Маркова подробно запозна журналистите с работата на форума и приетите от УС и НС на БАПЗГ документи. Тя отговори и на многобройните въпроси, свързани с пакет спешни мерки за  спасяване на сестринството в България /"екшън план"/.
Пресцентър