Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА МЯСТОТО И РОЛЯТА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ПАТРОНАЖНИ ГРИЖИ В БЪЛГАРИЯ
               
        На 18.06 в хотел Радисън гр. София се състоя кръгла маса "Патронажните грижи - ефективен инструмент за подобряване на майчиното здраве и детското благополучие в ранна възраст".
        По покана на организаторите, а именно "Тръст за социална алтернатива" "Българска педиатрична асоциация" и "УНИЦЕФ България" на събитието присъства  г-жа Дафинка Коцева, главен секретар на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.
        Основна цел на кръглата маса е да запознае участниците със съвременните разбирания за патронажните грижи като ефективен инструмент за подобряване на майчиното здраве и благополучието на децата в ранна възраст и да стимулира дискусия за мястото на подобни програми в системата от услуги за деца и семейства в България. По време на срещата бяха представени и опитът и предизвикателствата от пилотирането на програми за патронажни грижи в България. На конференцията присъстваха и международни експерти.