Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 10.03.2015
 
И БАПЗГ С ПРИЗИВ КЪМ Д-Р МОСКОВ ЗА НАГРАДА НА МЕДИЦИТЕ ОТ КЪРДЖАЛИЙСКО
"Уважаеми д-р  Москов,
Изключително лошите метеорологични условия,  които сполетяха някои региони в страната през последните дни, създадоха много трудности на редица служби, ангажирани с осигуряването на нормални условия за живот на населението. Сред тях са центровете за спешна медицинска помощ и другите звена на здравеопазването. Работещите в тях лекари, медицински сестри, шофьори и други специалисти правят всичко възможно да откликнат на всеки зов за помощ." Това пишат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи до здравния министър, съобщава Zdrave net.  "С риск за живота и здравето си медицинската сестра Гюлея Хамид от гр. Кърджали е преминала около два километра  по затрупан с високи преспи път, за да спаси живота на болно от бронхопневмония едногодишно дете, на което е трябвало да се постави инжекция. Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се гордее с младата  медицинска сестра Гюлея Хамид, която нито за миг не се е поколебала как да постъпи,  а е мислила единствено как да спаси живота на детето и да изпълни служебния си дълг", отбелязват от асоциацията.
"УС на БАПЗГ й благодари за смелостта, за достойното й професионално и човешко поведение,  и се присъединява към предложението на Гражданската инициатива "Млади лекари за ново здравеопазване" за връчването на държавна награда на  Гюлея Хамид и на младата д-р Филиз Абидин, която също е спасила дете в бедстващ район.
Убедени сме, г-н Министър, ще Вие ще направите необходимото да се реализира идеята за тази награда,  която младите медици напълно заслужават", завършват писмото си от БАПЗГ.
 
НЗОК ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПЛАТИЛА НАДЛИМИТНАТА ДЕЙНОСТ НА БОЛНИЦИТЕ
Болници все още не са получили парите си за изработената от тях надлимитна дейност през декември 2014 г. Това алармираха лечебни заведения пред Zdrave.net. Според старата методика на НЗОК за разплащане с лечебните заведения и по-точно според Постановление на Министерския съвет №94 от 24 април 2014 г., което все още е в сила, средствата за надлимитната дейност се изплащат след проверка. През миналата година това отнемаше на касата около два месеца и половина. В случая с парите за декември, обещанието на ръководството на касата беше те да се изплатят най-късно до края на февруари.
 
ЗДРАВНАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ Д-Р КОМИТОВ ЗА УПРАВИТЕЛ НА НЗОК
Депутатите от здравната комисия единодушно одобриха кандидатурата на д-р Глинка Комитов за управител на НЗОК. На днешното си заседание те му зададоха множество въпроси, свързани с управлението на НЗОК, финансирането на системата на здравеопазване и дори реформите в здравеопазването. Д-р Комитов се обяви за въвеждането на диференцирано заплащане по клинични пътеки на лечебните заведения, според техния вид и ресурси за лечение на пациентите. Той също така обяви, че болниците не бива да се притесняват да приемат пациенти, защото касата ще заплати реално извършената от тях дейност, стига да отговарят на определените от настоящата нормативна уредба изисквания.
 
ПРЕДЛАГАТ ЛЕКАРКА И МЕДСЕСТРА ЗА ДЪРЖАВНА НАГРАДА
Гражданска инициатива "Млади лекари за ново здравеопазване" предложи младите медици д-р Филиз Абидин и медицинска сестра Гюлея Хамид да получат държавна награда. В отворено писмо до министъра на здравеопазването, президента и министър-председателя се отбелязва, че те са изпълнили своите задължения с риск за своето здраве и живот, като са спасили две деца в бедстващите райони.
 
КЗК ОТМЕНИ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на началника на ВМА за откриване на процедура за обществена поръчка за поддръжка на сградния фонд. Обществената поръчка е с предмет: "Абонаментна поддръжка на сграден фонд, електроенергийни уредби и съоръжения,отоплителна система, ВиК инсталации и прибори на ВМА и подчинените структури в страната".
КЗК намира за неоправдано завишени изискуемите стойности за наличен финансов ресурс по отделните обособени позиции, информират от Комисията. Освен това КЗК смята, че липсват точни указания при оценката на техническото предложение на участниците. Възложителят е поискал от участниците да представят декларация по образец, съдържаща списък на изпълнените услуги,еднакви или сходни с предмета на поръчката, без да уточнява какво следва да се разбира под понятието сходни услуги.
По тези причини КЗК отменя решението за откриване на процедура за възлагането на въпросната обществена поръчка.