Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕТСКОТО И УЧИЛИЩНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
БЯХА ОБСЪДЕНИ НА КРЪГЛА МАСА
 
 
"Предизвикателствата пред училищното и детското здравеопазване  - необходими и възможни решения" - това бе темата на организираната от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ Кръгла маса. В дискусиите, които се проведоха в зала "Сердика" на столичния хотел "Света София" на 4 юни т. г.  взеха участие представители на   парламентарната Комисия по здравеопазване; на министерствата на здравеопазването, образованието и науката, и на финансите; на  Националното сдружение на общините; много работещи в детски ясли и ОДЗ медицински сестри, родители, журналисти и др.
В своите встъпителни думи д-р Иван Кокалов, председател на ФСЗ  към КНСБ и зам. председател на КНСБ изрази тревогата си от масовите оставки на медицинските кадри от училищното и детското здравеопазване и заминаването им на работа в чужбина, където им се предлагат по-добри възнаграждения.  Според него е добре, че с подписването на Колективния трудов договор стартовите им заплати вече ще станат  по-високи, но сякаш тази мярка малко е позакъсняла. "Хората не издържат на галопиращата инфлация и все по-трудно биха се съгласили да изчакат, докато генерално се решат проблемите им. Все пак вече  сложихме коня пред каруцата, защото за пръв пък договорихме заплатите преди да е определена рамката на  бюджета за следващата година, което е гаранция, че парите за увеличението им  ще бъдат предвидени" - каза още той.
"Щом като детското здравеопазване е приоритет, това трябва да проличи и от отношението на управляващите към работещите в този сектор", каза проф. Станка Маркова, председател на БАПЗГ. За съжаление, медицинският персонал в училищата и детските заведения е най-ниско платен, а отговорностите му многократно са се увеличили. Една медицинска сестра в детска ясла се грижи почти за двойнно повече деца, отколкото се полага по норватив, тъй като общините решават проблемите с приема за сметка на тяхната натовареност. В училищата пък една медицинска сестра отговаря за 800 ученици,
Според проф. Маркова има неотложни за решаване въпроси и те са основно в три направления. Първото се отнася до отношението към тези кадри, които все още са наричани "средни медицински кадри", макар че отдавна са с висше образование. Може да изглежда несъществено  за някои това обръщение, но то говори за подценяване на медицинските кадри и за неразбиране на  ролята им в здравеопазната система. Второто направление се отнася за мястото на това съсловие  в Класификатора за длъжностите. Медицинските сестри, работещи с децата, отговарят за тяхното здраве и се справят много добре с тази си отговорност, но в същото време са на най-долния регистър за длъжностите в България, което пречи да им се увеличи заплатата, дори общините да проявят разбиране. Третият важен проблем е, че тези медицински кадри са ничии, каза проф. Маркова. Общините твърдят,  че са на Министерството на здравеопазването, то пък казва, че за тях отговарят общините. На това може би се дължи и фактът, че почти никой не се интересува в какви условия работят и какви заплати получават.
Според д-р Ива Станкова, член на парламентарната Комисия по здравеопазване, се бавят някои поднормативни документи и това пречи да се приложат на практика приети добри поправки в Закона за здравето, които биха се отразили положително върху статута на тези медицински кадри.  Тя благодари на медицинските сестри, които въпреки трудните условия са продължили самоотвержено да работят и не са позволили да се закрие детското и училищното здравеопазване, както това е станало с много  други  неща. 
Д-р Антония Първанова призова да не се обръщаме с носталгия към миналото, а да се помисли за нов вид политики в здравеопазването, които да включват не само искания за по-високи заплати, но и по-високо качество на медицинските грижи, самостоятелност на сестринската професия и т. н.
Представителката на Националното сдружение на общините също изрази загриженост към състоянието на детското и училищното здравеопазване и каза, че те най-много са заинтересовани то да е на добро равнище.  Според нея, обаче, държавата също трябва да има приоритетна политика в това отношение и да създаде условия за равен старт на всички деца, независимо къде живеят и от какви социални среди произхождат.
Твърде тревожно и остро бяха поставени някои нерешени по места проблеми от представители на родителски сдружения, които са се обединили, за да помогнат на работещите в тези заведения медицински кадри и по този начин да осигурят по-добри грижи за децата си.
След изказаните изключително откровени становища, се стигна до формулирането на най-важните за решаване въпроси, които ще бъдат изпратени на отговорните за детското здравеопазване институции. В най-общи линии те се отнасят до необходимостта от бърза промяна на някои действащи сега наредби, за включването на представители на БАПЗГ при изготвянето на нормативни документи, които засягат труда на нейните членове, за ясни критерий при определянето на финансовите параметри за заплащане на всеки вид труд и т. н.
Според всички участници в Кръглата маса, това е само началото на 
изключително отговорната работа, която тепърва предстои, за да се извоюва един по-добър статут за медицинските кадри, работещи в детското и училищното здравеопазване.
                                                                Пресцентър