Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (28 февруари 2014)
 
ПРОЕКТЪТ "БИЙОНД СИЛОЗ" - СЕДЕМ ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОНА ИНТЕГРИРАТ ГРИЖИТЕ И УСЛУГИТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
ЦЗПЗ е партньор в инициативата "Бийонд силоз" - пилотен проект, съфинансиран от ЕС, който позволява доставчиците в седем европейски региона да осъществяват интегрирани грижи и услуги. До 10 000 души в Северна Ирландия, България, Испания, Португалия, Италия и Германия се очаква до получат подобрени услуги до 2015. Услугите ще бъдат в пилотна фаза и ще се оценяват за период от две години. Ключова роля в услугите ще имат инструменти от информационните и комуникационните технологии (ИКТ) (от здравно наблюдение в дома до споделени данни), които ще се използват, за да се реализира по-добро сътрудничество между професионалистите, предоставящи грижи, членовете на семейството и тези, които получават грижи.
При стартирането на проекта "Бийонд силоз", доктор Стойчо Кацаров, председател на Управителния съвет на Център за защита правата в здравеопазването, коментира: "ЦЗПЗ има привилегията да участва в този пилотен проект. Това е важна първа стъпка по пътя към по-добра координация на здравните и социалните грижи за възрастните хора в България.". БийондСилоз започна този месец със стартираща среща на всички партньори в Бадалона, Испания и се очаква да продължи до февруари 2017. Проектът е с общ обем от 5.47 милиона евро, половината от които са съфинансирани от Европейската комисия в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP, грантово споразумение номер 621069). Проектът събира 13 партньори, включително доставчици на услуги, доставчици на информационни технологии, изследователи и консултанти. Интегрираните услуги ще се предоставят и ще се оценяват в пилотна фаза в следните региони: Северна Ирландия, София в България, Бадалона и Валенсия в Испания, Амадора в Португалия, Кампаня в Италия и Кинзигтал в Германия.
Пилотните райони ще следват обща програма за развитие и имплементиране на услуги, която специално взема предвид изискванията на потребителите и професионалистите, които предоставят грижи, на доставчиците на услуги и бизнес експертите. Програма за оценка на пилотните райони ще се разработи от Университетската болница в Оденсе. Тя ще се базира на все по - популярната методология MAST за оценка на комплексни интервенции, която вече успешно беше възприета в предишни проекти, финансирани от ЕС. С цел разработването на икономически жизнеспособни модели за услуги, пилотните райони ще се подпомагат от партньора по проекта  Еmpirica с целенасочен подход за моделиране на бизнес казуси. Проектът се координира от Борда за Здравни и Социални Грижи (HSCB ), Северна Ирландия с подкрепата на  HIM SA, Белгия.
 
МЗ ПУСКА ОТДЕЛНА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА ЗА РЕДКИТЕ БОЛЕСТИ
МЗ подготвя отделна клинична пътека за редките болести. Председателят на Националния алианс на редките болести Владимир Томов напомни, че през 2011 г. по предложение на пациентската организация финансирането на редките болести беше преместено от МЗ в НЗОК. По повод днешния ден на редките болести от МЗ отчетоха свършеното по националната програма за тези заболявания за периода 2008 - 2013 г. Бил е осигурен скрининг на три редки болести - фенилкетонурия, вроден хипотиреоидизъм и вродена вътрешнокорова хиперплазия; само през 2013 г. са обхванати в масов неонатален скрининг  62 679 новородени. Открити са 31 дечица с вроден хипотиреоидизъм, четири с вродена вътрешнокорова хиперплазия и пет с фенилкетонурия. През същата година е проведен и биохимичен скрининг на  22 942 бременни жени  за оценка на риска за най-честите дефекти на невралната тръба. Установени са 85 патологични бременности, като най-честата диагноза е била синдром на Даун.
 
МЗ ПОДГОТВЯ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2018 Г.
Промяна в методиката за установяване на мозъчна смърт е едно от предложенията на новия национален консултант по трансплантология проф. д-р Любомир Спасов за реформа в този сектор. По време на среща с пациентски организации и представители на БЛС той обясни, че на няколко места в България установяването на мозъчната смърт се прави по начин, който е остарял и отнема прекалено много време. Според него трябва да се въведе като златен стандарт мозъчната ангиография, която може да бъде визуализирана пред всеки близък на потенциалния донор. Проф. д-р Спасов също така заяви, че е необходимо да се организира допълнително обучение на координаторите по донорство, като това трябва да стане със съдействието на Българския лекарски съюз. Той добави, че координаторите не бива да действат само в едно лечебно заведение, а да покриват няколко болници в района, в който работят; че е необходимо да бъдат създадени регионални диспансери за наблюдение на трансплантираните пациенти, за да се подобрят по този начин условията, при които се лекуват те.
Заради твърденията  от страна на представители на Федерация Български пациентски форум, че проф. д-р Спасов е неподходящ за национален консултант, защото срещу ръководената от него болница има съдебни дела, свързани с починали след трансплантация пациенти, д-р Андреева каза, че неговата кандидатура е била подкрепена от ректора на Софийския университет. Министърката заяви, че проф. Спасов е бил избран, заради големия му административен опит и международните му връзки.
 
ОЧАКВАЙТЕ ОЩЕ ВНЕЗАПНИ НАЗНАЧЕНИЯ
Назначаването на проф. Любомир Спасов за национален консултант по трансплантология е абсолютно необосновано, не са ясни причините, поради които той бе поставен внезапно на поста на мястото на такъв утвърден и уважаван професионалист какъвто е проф. Никола Владов, който имаше и има пълното доверие на пациентите. Това заявиха на пресконференция днес Иван Димитров, председател на Федерация "Български пациентски форум" и зам.-председател на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и Радка Йорданова, председател на Асоциацията на чернодробно трансплантираните. В срещата с медиите взеха участие пациенти и родители на починали деца, трансплантирани в УБ "Лозенец", на която проф. Спасов е директор. Според пациентските организации е много вероятно още в близко бъдеще да последват и други внезапни промени и нови назначения в Изпълнителната агенция по трансплантации и други болници. На пресконференцията бяха представени данни от проверки на Изпълнителната агенция "Медицински одит", в които се посочват сериозни пропуски в дейността на ръководената от проф. Спасов болница "Лозенец". Юристи, ангажирани с дела на пациенти и техни близки срещу болницата припомниха, че вече има 7 починали деца от общо 10 трансплантирани от екипа на проф. Спасов, други 2 са повторно трансплантирани в клиники извън България. Смъртността при всички трансплантации е много висока, а в екипите често участват дори лекари без необходимата специалност, както изискват медицинските стандарти, допълниха още участниците в пресконференцията.
 
В ПРЕСАТА: ВЛАСТТА ОТСЯВА БОЛНИЦИ ЧРЕЗ ЗАВИШЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
"Нови, по-високи изисквания ще отсяват болниците на територията на съответната област. Това се предвижда в проекта за нова здравна карта, с която трябва да се оптимизира болничната мрежа в страната", пише "Сега" Изданието пише още: "В момента се работи по нова методика, която реално ще отразява нуждите на населението, а няма да прави моментна снимка на мрежата от лечебни заведения". От публикацията научаваме също, че една от идеите е оптимизацията на болниците да се извършва и чрез въвеждането на нова схема за финансиране от здравната каса - на конкурентен принцип, а не чрез административно закриване. Един от обсъжданите варианти е здравната каса да не осребрява отчетените от болниците дейности, а да заявява пакет от необходимите за хората услуги и да ги купува от болниците, които покриват най-високи стандарти, четем в "Сега".
Материал на "24 часа" ни информира, че ВМА започва изграждане на спешни модули към болниците си във Варна, Сливен и Пловдив по френски образец. "Целта е да има структури, мобилни чрез въздушен и сухоземен транспорт, в постоянна готовност в случаи на големи промишлени аварии и бедствия. Почти всички печатни издания отразяват проблемите на родители  с новото ръководство на Фонда за лечение на деца. Част от тях излизат и с коментарни публикации.
В "Монитор" четем: "Отношението към децата от страна на някои институции в България е недопустимо. Затова и в случая с Фонда за лечение на деца е ясно, че едва ли чиновниците могат да вникнат в мъката на родителите. Но е неразбираемо да не покажеш солидарност с тях при условие, че в Европа има клиника, която да помогне на болните деца" Всеки има право да попита по съдебен ред защо въпросният чиновник, който се храни от неговите пари, не си е свършил работата. Също така родителите могат да заведат съдебен иск и да оспорят решението на чиновниците във въпросния фонд. Защото когато става дума за живота на деца, няма неоправдани средства.