Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
"        26.10.2013
Важно за всички лица, кандидатствали по схема BG051PO001 - 2.1.14 ''АЗ МОГА ПОВЕЧЕ'', които са одобрени за включване в обучение
                  Във връзка с реализацията на схема BG051PO001 - 2.1.14 "Аз мога повече", Ви уведомяваме, че в рамките на бюджета на схемата от 28.10.2013 г. ще получат поименни ваучери допълнително още 14 908 заети лица, подали заявление в Дирекции "Бюро по труда" и одобрени за включване в курсове за професионално обучение, обучение по чужд език и дигитална компетентност. 
 
                   Следва да имате предвид, че срокът за провеждане на обученията по схемата е до 31.08.2014 г., а валидността на ваучерите до 31.12.2014г. Актуална информация за текущи срокове и изпълнението на схема BG051PO001 - 2.1.14 "Аз мога повече" можете да следите на електронната страница на Агенция по заетостта.