Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (28 август 2013)
 
В ПЕЧАТА: ТЕКСТЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПРЕКЪСНАТО ЛЕЧЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ПРОМЕНЕН
От "24 часа" научаваме, че "ВАС ще решава след три месеца дали да отмени наредба, която задължава пациента да плаща, ако напусне по свое желание болница. Делото е насрочено за 21 ноември."  "Труд", който бе едно от двете печатни издания, съобщили вчера за случая, публикува мненията по въпроса на шефа на синдиката по здравеопазване към КНСБ д-р Иван Кокалов и председателя на Българска асоциация за закрила на пациентите Пламен Таушанов. Така научаваме, че според д-р Кокалов пациентът не бива да бъде санкциониран, ако реши да напусне лечебно заведение преди да е изпълнена докрай клиничната пътека, защото така се нарушават правата му. "Но заради това, че пациентът има права, не бива да бъдат наказвани лечебните заведения и те да инкасират загуби", казва още той. Д-р Кокалов смята, че проблемът трябва да се реши след като се чуят представители на двете страни (според него това са пациентите и болниците) и бъде намерено най-удачното решение.  Изненадващо, тъкмо представителят на пациентите, за когото се предполага, че защитава правата им, изразява несъгласие с тезата на прокуратурата. "Не мога да се съглася, че трябва да бъде премахнат текстът, който гласи: "Наясно съм, че следва да заплатя всички извършени медицински действия/процедури/изследвания и други, в случай че с напускането си създам пречка за заплащане от I страна на Националната I здравноосигурителна каса (НЗОК), МЗ и други финансиращи институции на осъществената ми до момента от болницата медицинска помощ." Според мен този текст трябва да бъде прецизиран. Това може да извърши МЗ съвместно с НЗОК", казва Пламен Таушанов.
От друга публикация в "Преса" става ясно, че спорната наредба ще бъде променена. Тази наредба ще бъде променена, тъй като в нея има противоконституционни текстове, отсече Андреева.
 
ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ НАМАЛЯВА САМОУБИЙСТВАТА С 10%
Опитите за самоубийство и смъртността поради самоубийство да намалеят с 10% - към това ще се стреми Националната програма "Превенция на самоубийствата в България 2013-2018 г.", приета на заседанието на Министерски съвет днес. Наред с програмата министрите са приели и план за действие към нея, съобщи правителствената информационна служба.Програмата е насочена към професионалистите от помагащите професии и преди всичко към работещите в областта на здравеопазването, както и към идентифицираните групи с риск за повишено суицидно поведение - лицата, изразили намерения и направили опити за самоубийство, хората с психични заболявания и с различни форми на дезадаптивно поведение (токсикомании и др.), ученици (10-18 г.), военнослужещи, служители на МВР, медици и др. Дейностите по програмата предвиждат изграждане и поддържане на база данни за мониторинг на самоубийствата и опитите за самоубийство на национално и регионално ниво; оценка на ефективността и ефикасността на превантивните дейности; създаване и внедряване на информационна система за отчитане на задължителната регистрация на суицидните действия; предоставяне на регистрационния инструментариум и методика на съответните служби на МО и МВР с оглед унифициране на информацията за самоубийствата в страната. Планират се съвместни дейности с медиите на национално и областно ниво.