Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (21 август 2013)
       
СИНДИКАТ ИСКА ОСТАВКА, АКО МЗ НЕ РАЗМИСЛИ ЗА 10% СЪКРАЩЕНИЯ
Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ е изпратила официално писмо до министъра на здравеопазването Таня Андреева, в което  настоява незабавно да бъде оттеглено писмото за десетпроцентно съкращение в структурите, финансирани от здравното министерство, съобщиха от синдикалната организация. Става въпрос за центровете за спешна медицинска помощ, здравните инспекции, домовете за медико-социални грижи, психиатрични болници, центрове за трансфузионна хематология, Фонда за лечение на деца, Фонда за асистирана репродукция, Агенцията по лекарствата, Агенцията по трансплантациите, Изпълнителна агенция "Медицински одит", Националната експертна лекарска комисия и други.  В съобщение на синдиката до медиите е приложено и самото писмо, от което става ясно, че в срок до 12 часа на 22 август директорите на посочените структури трябва да предоставят информация за оптимизиране на числеността им. Искат се конкретни предложения за съкращаване на общата щатна численост приблизително с 10%. В писмото си до министъра от КНСБ заявяват, че ако искането не бъде преразгледано, синдикалната организация ще поиска официално оставката на главния секретар на МЗ Теодора Андреева, която е разписала писмото до директорите на държавните болници и учреждения.
От МЗ е било разпратено писмо с искане за 10-процентни съкращения в държавните болници, съобщиха днес от пресцентъра на КНСБ. От синдикалната информация заявяват, че готвените съкращения не са били съгласувани със социалните партньори в отрасловия съвет. От пресцентъра на здравното министерство отрекоха да има готвени съкращения.
"Във връзка с разпространеното писмо до второстопенните бюджетни разпоредители на Министерство на здравеопазването заявяваме, че изисканата информация за евентуални съкращения не засяга заетите с лечебна дейност в тези структури. С писмото се изисква информация за възможността за оптимизиране и преструктуриране на общата администрация". Поставените кратки срокове за отговор са във връзка с поетите от Министерски съвет ангажименти за съкращения в административния апарат до края на август, уточняват още от ведомството на д-р Таня Андреева. В МЗ е създадена работна група, която да обобщи представената информация за незаетите щатни бройки и да изготви предложение до Министерски съвет за оптимизиране на общата численост на работещите в системата на здравеопазването
 
В ПРЕСАТА: ТРЯБВА ЛИ НИ ВТОРИ СТЪЛБ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
Втори ден след обсъждането в обществения съвет на проекта за Национална здравна стратегия пресата търси гледни точки по един от аспектите, свързани с нея - моделът на здравно осигуряване. "24 часа" събира мненията на проф. Петко Салчев, ген. Стоян Тонев и Десислава Атанасова по темата. "Подкрепям създаването на втори стълб на здравното осигуряване, но след като се уреди въпросът със задължителното и се уточни какъв пакет ще покрива. От години експерти повтарят, че пакетът е много широк, но всеки министър се стремеше да го разширява все повече, за да удовлетворява повече потребности", казва проф. Салчев. Като проблем той посочва и прелицензирането на здравните фондове като застрахователи, което приключи наскоро. "Някои страни защитиха и запазиха осигурителните си фондове, но България не е сред тях", констатира той.
Според шефа на ВМА ген. Стоян Тонев създаването на втори стълб е безспорно необходимо за нашето здравеопазване, тъй като е свързано с друг тип активна профилактика. Ген. Тонев също се спира на превръщането на здравните фондове в застрахователи. По-голямата част от думите на Десислава Атанасова пък са смесица от критики и съвети към настоящия министър и посочване какво е направила тя, докато е заемала същия пост. Отчасти по същество Атанасова казва: "По повод идеите за увеличаване на здравната вноска, за да се пълни вторият стълб, категорично съм на мнение, че в момента тя не трябва да се пипа!"."
Здравната вноска е тема и на публикация в "Сега", който пише: "Няколко разнопосочни изказвания на здравния министър Таня Андреева доведоха вчера до пълно объркване относно намеренията на управляващите за увеличение на здравната вноска. Министърът първо твърдеше, че системата има нужда от повече пари, но социалният статут на населението не позволява осигуровката да се увеличава. В подкрепа на това министерството представи завчера стратегия, според която здравната вноска няма да се променя до 2020 г."