Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА МК "ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА"
Медицинският колеж "Йорданка Филаретова" чества своя патронен празник, който всяка година се провежда на 19 март -  рождения ден на голямата българка  Йорданка Филаретова, посветила живота си на борбата за освобождението на България, на милосърдието и благотворителността.
На тържеството, провело се в киносалона на Военномедицинска академия, имаше много гости, сред които Милка Василева - председател на УС на БАПЗГ, проф. Генка Петрова - заместник ректор по научната дейност на МУ-София, доц. Васил Писев - зам. декан по учебната дейност на ФОЗ, МУ-София, д-р Божидар Йорданов - зам. декан на Факултета по дентална медицина на МУ-София, д-р Живка Димитрова от БЧК, представители на филиала към МУ-София във Враца, Галя Начева - директор на издателство "Инфодент", дългогодишен партньор на МК "Й. Филаретова".
Вълнуващи встъпителни думи към присъстващите произнесе доц. д-р Вихрен Петков - директор на колежа.
В своето приветствие Милка Василева каза: "Използвам повода да изкажа благодарността на ръководството на БАПЗГ към ръководителите и преподавателите, които подготвят за трудния и отговорен път младите хора - наши настоящи и бъдещи колеги.  Не се съмнявам, че след дипломирането си те ще продължат да защитават с труда си  авторитета на МК "Йорданка Филаретова" и на нашето съсловие."
Мая Григорова - преподавател и ръководител на специалност "Медико-социални грижи" изнесе слово по случай 170 години от рождението на великата българка Йорданка Филаретова. След това се проведе студентска научна сесия в четири секции, в работата на които участие взеха студенти от специалностите: "Рехабилитатор", "Масажист", "Медико-социални грижи", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Помощник фармацевт", "Медицинска козметика", "Инспектор по обществено здраве", "Зъботехник".
Пресцентър