Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БАПЗГ СЕ ПРОВЕДЕ В СТОЛИЦАТА
 
На 16 март 2013 г. в офиса на БАПЗГ- Централа в столицата се  проведе редовно заседание на Националния съвет.
Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ изнесе информация за дейността на съсловната организация за периода от ноември 2012 до март 2013 г. Тя подробно се спря на проблемите, разгледани на срещата на Националния съвет на главните медицински сестри; на мотивите за обявяването на Национален протест на медицинската общност и протичането му на 28 февруари т. г., както и на разговорите с новия здравен министър полк. проф. Николай Петров. Председателят на Управителния съвет специално подчерта удовлетворението на ръководството на БАПЗГ от познаването на проблемите на съсловието от министър Петров, както и от факта, че неговото виждане за развитието на сестринството съвпада в много голяма степен с виждането на съсловната организация. Това, подчерта Милка Василева, е гаранция, че за краткото време на мандата си новият здравен министър може да реши някои наболели въпроси или поне да постави началото за решаването им, което да бъде продължено от неговия наследник на поста. 
Подробен финансов отчет за 2012 г. изнесе главният секретар Дафинка Коцева. Тя се спря по-подробно на дейността по застраховките "Професионален риск" и "Финансова подкрепа в случай на заболяване". Повечето от присъстващите отчетоха, че застраховките са едно от най-добрите неща, които прави за своите членове съсловната организация, поради скоето се взе решение процесът да продължи и в бъдеще.
Много добри резултати бяха отчетени по отношение на продължаващото обучение. Само за 2012 г. са проведени общо 266 курса с 6 812 брой участници, а за периода от 1 януари 2006 г.  до края на 2012 г. са обучени общо 65 390 професионалисти по здравни грижи.
Подробен анализ на работата на Центъра за професионално обучение направи Мария Спасова. Беше отчетено, че за един сравнително кратък период е поставено началото на една допълнителна за БАПЗГ дейност, която се приема добре от всички регионални колегии в страната.
Поради съвпадането на 12 май - Международния ден на сестринството с провеждането на парламентарните избори, Националният съвет взе решение честването му да стане по регионални колегии, а обявяването на наградените професионалисти по здравни грижи за 2012 г. да стане едновременно с тези за 2013 г.
Пресцентър