Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ЩЕ ОСТАНЕ ЛИ БЕЗ КАДРИ БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ?
 
 
"Човешките ресурси в здравеопазването - състояние, миграция и ефекти за здравната система" - това бе темата на провелата се на 20 юли 2012 г. дискусия в хотел "Радисън Блу" в София. Тя е резултат от партньорски проект на Институт "Отворено общество" - София, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Българския лекарски съюз. В рамките на тази инициатива са направени проучвания за баланса на медицинските специалисти в системата на здравеопазване, за мотивацията на завършващите образованието си млади кадри да заминат на работа в чужбина, за очертаващите се предизвикателства, свързани с човешките ресурси.
В дискусията взеха участие д-р Даниела Дариткова - председател на парламентарната Комисия по здравеопазване, Пепа Василева - завеждащ отдел "Образование и квалификация" в Министерство на здравеопазването, представители на Националния център за обществено здраве, на висши училища по медицина, журналисти и др.
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи бе представена от Милка Василева - председател на УС на БАПЗГ, проф. Станка Маркова - почетен председател, Петя Недкова - заместник председател, Дафинка Коцева - главен секретар, Мария Балевска - член на Управителния съвет и Мария Спасова - ръководител на отдел "Администрация".
Данните от проведените изследвания по темата, които съобщи Боян Захариев - ръководител на екипа и директор на програма "Управление на публични политики" към Институт "Отворено общество", бяха не само тревожни, но и познати на повечето от участниците в дискусията, тъй като са повтаряни многократно на подобни форуми. Оказва се, че едва 4% от професионалистите по здравни грижи и 5% от лекарите са на възраст до 30 години. Новозавършващите през последните години предпочитат веднага да заминат на работа в чужбина, където са по-добре платени и имат по-добри условия за труд.                                                    
Основната част от медицинските специалисти са съсредоточени в столицата и големите градове, докато в области като Разград, Силистра, Смолян, Ямбол и Видин работят около 1% от тях. За съжаление, бедна България произвежда кадри за богатите европейски страни - това показват основно данните от изследването.
В своя коментар по темата председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева каза, че още преди години Асоциацията е предупреждавала, че медицинските сестри, акушерките и другите професионалисти по здравни грижи напускат страната, което крие реален риск след време здравеопазването ни да остане без тези изключително ценни кадри. Никой обаче не е обърнал внимание на тези предупреждения. Причини за този процес са ниските заплати и унизителното отношение към това съсловие, налагано от управляващи и ръководители на лечебни заведения, от медии и в крайна сметка от цялото общество. "Когато става дума за медицински екипи, се цитират само лекарите, а се знае, че лечебен процес без медицински сестри, фелдшери, акушерки, лаборанти, рехабилитатори и т. н. не е възможен" - каза Милка Василева. Тя  съобщи още, че само през 2011 година страната са напуснали 1293 професионалисти по здравни грижи, от които 1/3 ще работят като медицински сестри, а останалите - като болногледачи.  От началото на тази година за чужбина са заминали още 586 души - от тях само 25 ще работят по специалността си.  "В България след 1990 година процесът на намаляване на тези професионалисти се развива с много ускорени темпове и никой засега не е в състояние да го спре. Причините са много, включително и грешно разбраната "икономическа ефективност" на здравните услуги, автоматичното пренасяне на принципите на пазарната икономика в здравеопазването и неадекватната държавна политика, провеждана от всички правителства през последните 22 години" - каза още Милка Василева.
Почетният председател на БАПЗГ  проф. Станка Маркова припомни, че през последните години ръководството на БАПЗГ е организирало няколко кръгли маси по тези проблеми, написало е и 3 стратегии за спасяване на сестринството, срещало се е с всеки нов министър на здравеопазването, за да го запознае с проблемите на съсловието…"И какво от това, питам се? Какво се подобри, какво се промени?" - запита проф. Маркова. Според нея има редица прости неща, които могат да се направят, но  не се правят. Затова почти 1/2 от сестрите вече са напуснали страната.
Доста остри въпроси постави и членът на УС на БАПЗГ Мария Балевска. Тя направо попита какъв е коефициентът на полезно действие от тези кръгли маси, от сбирките, на които се изнасят тревожни данни, свързани със здравеопазването.
Твърде остри бяха изказванията и на заместник председателят на УС на БЛС д-р Юлиан Йорданов и на заместник председателят на ФСЗ към КНСБ  д-р Пламен Радославов.
"Държавната политика има своята роля по отношение на кадрите" -  коментира тревожните цифри председателят на парламентарната здравна комисия д-р Даниела Дариткова. Тя посочи като пример в тази посока процеса на договаряне на минимални заплати в болниците и каза, че във всички други лечебни заведения трябва да тече такъв процес на договаряне със съответните управители. Според нея трябва да се търсят решения, които да задържат медицинските специалисти в страната.
Дискусията завърши с обещанието за нова среща по темата през есента и с надеждата, че най-после тези повтарящи се през годините тревожни разговори ще доведат до смислени действия от страна на законодателната и държавната власт за преодоляването на проблемите.
 
Пресцентър