Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕНТГЕНОВИТЕ ЛАБОРАНТИ
 
 
На 8 и 9 юни 2012 г. в МБАЛ "Токуда Болница София" се проведе Третата национална конференция на рентгеновите лаборанти. 
На откриването присъстваха Милка Василева -  председател на УС на БАПЗГ, която поднесе приветствие, Петя Найденова -  заместник председател, Дафинка Коцева - главен секретар, Марияна Шиякова - председател на РК на БАПЗГ София-град, преподаватели в медицински колежи и висши медицински училища  и др. . 
Темите, които бяха дискутирани, са: "Оптимизация на протоколите за контрастиране"; "Основни параметри при МРТ изследването"; "Старото и новото в ангиографията"; "Протоколи и грешки при мамографското изследване"; "Редукция на дозата. Качествен контрол."
В рамките на Конференцията в Отделение "Образна диагностика" в болница "Св. Иван Рилски"  се проведе и практически семинар за работата с автоматичен инжектор в реална работна среда.
                                                        Пресцентър