Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА БЕ ОБСЪДЕНА НА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА
 
 
В зала "Рубин" на хотел "Дедеман Принцес" в София на 23 април т. г. в присъствието на министъра на здравеопазването Десислава Атанасова бе открита Петата национална среща "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика". Форумът е организиран от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет, парламентарната Комисия по здравеопазване и Министерство на здравеопазването.
По време на срещата, в която участие взе и Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ, както и представители на други съсловни организации, на лечебни заведения, пациентски организации и медии, бяха набелязани мерки за подобряване на взаимодействието между здравната система и малцинствените общности.
Официален гост на събитието бе директорът на Европейския център за контрол и профилактика на заболяванията  д-р Марк Шпренгер.
Целта на тазгодишния форум е да затвърди  сътрудничеството между основните участници в кампаниите за превенция на ваксинопредотвратимите заболявания сред уязвимите групи, да се повиши имунизационния обхват на населението чрез увеличаване броя на здравните медиатори. В момента у нас те вече наброяват 125 и работят в 24 области и общо 57 общини.
"Работата на здравните медиатори е изключително високо оценявана както в България, така и на европейско ниво", каза д-р Даниела  Дариткова, председател на парламентарната Комисия по здравеопазване, която също взе участие в срещата. На нея присъстваха още управителят на НЗОК д-р Пламен Цеков, д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, който представи работния проект на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (2012-2017 г.), Емилия Тончева, управител на офиса на СЗО в България  и др.