Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
РЪКОВОДСТВОТО НА БАПЗГ И ДРУГИТЕ СЪСЛОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ СРЕЩНАХА СЪС ЗДРАВНИЯ МИНИСТЪР ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА
 
 
Това стана на 26 март т. г. в Министерството на здравеопазването, където дойдоха представители на БАПЗГ, БЛС, БЗС и БФС. От страна на БАПЗГ в срещата взеха участие Милка Василева - председател на УС, проф. д-р Станка Маркова - почетен председател, Петя Недкова - заместник председател на УС, Дафинка Коцева - главен секретар и Мария Балевска - член на УС и завеждащ "Връзки с обществеността".
Тази среща не беше изненада, защото всеки нов министър на здравеопазването задължително се вижда още в първите дни след избирането му на този пост с ръководствата на съсловните организазации в здравеопазването. Изненадата дойде от разбирането на проблемите и най-вече от желанието на министър Атанасова те да се решат по-бързо и то -  след обсъждането им и  с активното участие именно на хората, които ги познават. А кой по-добре познава тези проблеми  от самите работещи в този тежък и отговорен отрасъл?
Още в самото начало здравният министър Десислава Атанасова очерта  няколко по-важни теми, върху които да се дискутира: състоянието в спешната помощ, лекарствената политика, избора на екип от страна на пациентите, подобряване условията на труд и заплащането му; намаляване броя на здравнонеосигурените. С  поставянето им тя подчерта, че държи на по-тясното сътрудничество със съсловните организации, поради което ще настоява час по-скоро да се създаде Консултативен съвет по здравеопазване към Министерския съвет, в който освен съсловните организации  да участват синдикатите и пациентските организации.
Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева заяви, че ръководството на асоциацията ще подкрепи усилията на новия здравен министър за решаването на тези и други наболели проблеми, тъй като поради отлагането им във времето на много места недостигат кадри, а когато например липсват качествени здравни грижи, даже перфектно да е направена една операция, изходът от нея може да е фатален. Милка Василева изрази пълна подкрепа за това час по-скоро да се увеличат заплатите на работещите в спешната помощ, както и да се подобри практиката, свързана със специализациите; да се регламентира заплащането за избор на екип (което в момента не само не отговаря на законовите изисквания, но и не включва всички участници в процеса на лечение). Според нея най-големия проблем наистина е непрекъснато растящият брой здравнонеосигурени, поради което  подкрепя предложението да се вземат необходимите административни мерки, които да помогнат за намаляването им.
Министър Десислава Атанасова каза, че до 20 процента могат да се увеличат заплатите в спешната помощ, ако за целта веднага се прехвърлят 11 милиона,  предвидени за капиталови разходи на Министерство на здравеопазването. Изразената от нея категорична воля да се решат поставените проблеми обнадежди представителите на съсловните организации, които споделиха на последвалата пресконференция, че има над 90 процента съвпадение между нейните виждания и техните идеи за провеждане на реформите в здравеопазването.
                                                                        Пресцентър