Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
 
Управителният съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи очаква новият министър на здравеопазването да реши отдавна поставените на вниманието на управляващите въпроси за условията на труд и достойното му  заплащане, за да спре изтичането на добре подготвените ни кадри в чужбина. Отдавна е известно, че  медицинските сестри, акушерките, лаборантите, рехабилитаторите и другите професионалисти по здравни грижи не достигат, което поставя в риск цялото здравеопазване.
Познавайки добре качествата на Десислава Атанасова, която като председател на парламентарната Комисия по здравеопазване се прояви като особено диалогична и разбираща проблемите на съсловните и пациентските организации, ние изказване своята подкрепа за нейния избор и се надяваме да работим заедно за провеждането на необходимите реформи в здравния сектор. 
 
                                                                УС НА БАПЗГ