Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ДОБРОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ГАРАНТ ЗА КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ
 
 
"Проблеми и перспективи в образованието на професионалистите по здравни грижи" бе темата на кръгла маса, организирана днес от БАПЗГ.
На нея присъстваха Пепа Василева - началник отдел "Образование и квалификация" в МЗ, представители на висши медицински училища и медицински колежи от цялата страна и на различни структури на Асоциацията.
 
"Доброто образование гарантира осигуряване на качествени здравни грижи за нашите пациенти - отбеляза по време на откриването на кръглата маса Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ.
Тя изтъкна, че България е една от първите европейски страни, синхронизирала здравното си законодателство с изискванията на Директива 36/2005 ЕС.
Като предизвикателства пред съсловието бяха определени още по-добрата подготовка на професионалистите по здравни грижи, мотивацията им да работят в България и реалните възможности за тяхното кариерно развитие, пряко свързани с обучението през целия живот.
 
"При недостиг на медицински сестри в Европа на 100 хиляди души население се падат 750 от тях, докато в България са 425", посочи в своята презентация проф. Ст. Маркова - почетен председател на БАПЗГ. Европейското съотношение е две медицински сестри към един лекар, а в страната ни е 0,9 към 1, уточни тя.
 
В стратегията "Здраве 21" на Световната здравна организация (СЗО) се посочва , че "политиката на здравеопазването в Европейския регион предлага концепция за приноса, който трябва да имат медицинските сестри и се подчертава тяхната ключова роля и дейността им като членове на медицинския екип" каза доц. Соня Тончева, председател на НС по качество към БАПЗГ.
 
Работна група ще обобщи предложенията по дискутираните 12 основни проблема на базовото образование по здравни грижи, които ще бъдат представени пред министъра на здравеопазването Стефан Константинов.
 
16.12.2011 г.                                                                ПРЕСЦЕНТЪР