Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НА ПРОВЕЛИЯ СЕ НА 12 НОЕМВРИ 2011 Г. НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БАПЗГ
БЯХА ОБСЪДЕНИ ПОСТИЖЕНИЯТА И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ
 
 
В заседателната зала на Централата на БАПЗГ в столицата на 11 и 12 ноември т. г. се проведоха заседания на УС и НС на БАПЗГ.
Информация за дейността на съсловната организация през последните няколко месеца изнесе Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ. Тя запозна присъстващите с изключително важните теми, дискутирани на някои международни форуми като 15-тата юбилейна среща на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО в Копенхаген; Годишната асамблея на Европейската федерация на сестрите във Варшава; Четвъртият регионален семинар, посветен на застъпничеството, организиран от Европейските пациентски организации. На всички тях е била дадена много висока оценка за дейността на БАПЗГ. "Това още повече ни задължава да продължим все така сплотени и упорито да изпълняваме стоящите пред нас задачи, особено в момент като днешния, когато има световна финансова криза и се очакват сътресения и в сферата на здравеопазването" - каза Милка Василева. Тя се спря на двата проекта, по които ръководството на асоциацията работи за институционализиране на домашните грижи - единият с Българския червен кръст, а другият с УНИЦЕФ. Според нея най-после са били разбрани усилията на Асоциацията да се доближат здравните грижи до семействата, което ще ги направи по-достъпни и ефикасни и ще струва по-евтино на държавата.
На Националния съвет бяха изслушани информации за състоянието, дейността и проблемите, които решава всяка регионална колегия. Повечето от изказалите се председатели на регионални колегии се спряха на направеното по места за продължаващото обучение, споделиха тревогата си от тенденцията добре подготвените кадри да напускат страната и да търсят препитание в чужбина.
Националният съвет обсъди Правила за второ сертифициране (след изнесен доклад и по предложение от Националния съвет по качество).
Обсъдиха се решенията за становище на БАПЗГ по отношение на новите осигурителни прагове, очакваните промени в КТД и исканията на БАПЗГ за участие в преговорите за НРД, както и подготовката за честването на 12 май  - Международния ден на сестринството.
Пресцентър