Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ

ТЕНДЕНЦИОЗНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ОЧЕРНЯТ НЕ САМО НАШЕТО СЪСЛОВИЕ, НО И БЪЛГАРСКАТА МЕДИЦИНСКА ОБЩНОСТ
 

УС на БАПЗГ изразява тревога, по повод зачестилите тенденциозни публикации в медиите, във връзка с изказвания на висши английски медицински служители.
 
Необосновани и обидни са техните претенции към българските медицински сестри, работещи в Обединеното кралство, които неправомерно биват обвинявани в ниско ниво на владеене на английски език, липса на умения за комуникация с пациентите и с медицинския екип.
 

 
УС на БАПЗГ категорично се противопоставя на тези обвинения и твърди, че българските медицински сестри са отлично обучени и отговарят на изискванията на Директива 36/2005 на ЕС, доказали са високо ниво на професионална компетентност, изпълняват отговорно професионалните си задължения и са търсен партньор в Европа, където работят от години.
 

 
Като съсловна организация, защитаваща интересите на своите членове, БАПЗГ отправи молба за писмена информация по случая от Оторизирания орган за признаване на професионална квалификация във Великобритания и Кралския сестрински колеж, които наблюдават професионалната дейност на медицинските сестри и акушерките.
 

 
Към този момент в БАПЗГ няма постъпили сигнали за непълноценна професионална изява на български медицински сестри, работещи в чужбина.
 

 
Серията от публикации и тиражираните изказвания, според нас, преследват интереси, които не са свързани с професионалните качества на медицинските сестри, работещи в чужбина, а по-скоро са опит за ограничаване пазара на труда и свободното движение на хора в рамките на ЕС.