Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
В ШУМЕН БЯХА ВРЪЧЕНИ НАГРАДИТЕ
"ПРОФЕСИОНАЛИСТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ НА 2010"
 
 
На тържествена церемония  по случай  Международния ден на сестринството в хотел "Шумен", град Шумен,  състояла се на 13 май 2011 г., в присъствието на ръководството и представители от всички регионални колегии на БАПЗГ, началник отдел "Образование и квалификация" в Министерство на образованието Пепа Василева, областния управител Димитър Александров и заместник областния управител Ралица Тодорова, председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева връчи наградите "ПРОФЕСИОНАЛИСТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ НА 2010 г." . Номинациите бяха в категориите: медицинска сестра, акушерка, фелдшер, рехабилитатор и медицински лаборант.
Ето кои спечелиха доверието на колегите си и на прецизната комисия, и заеха първите места в класацията:
В категория "Медицинска сестра" с равни точки се класираха:   Христина Христова, Светлана Панайотова и Росица Радева.
Христина Христова работи в Детска ясла № 5 "Българчета" гр. Враца. Има придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър" по "Управление на здравните грижи" и многобройни квалификации за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 месаца до 3 години.
Светлана Панайотова е медицинска сестра в отделение по Анестезиология, реанимация и интензивна терапия в МБАЛ-Сливен (към ВМА-София). Участва с доклади и постери в научни форуми.
Росица Радева работи в отделение по Сърдечна хирургия - Следоперативен сектор, МБАЛ-НКБ - гр. София. Има придобита квалификация в областта на "Управление на здравните грижи" и многобройни участия с доклади и постери в национални и международни форуми.
В категория "Фелдшер" - Нели Тодорова. Тя работи като медицински фелдшер в ДКЦ "Акта Медика" ЕООД, гр. Севлиево. Притежава дипломи за "магистър" по специалност "Здравни грижи" и "Здравен мениджмънт". Има специалност "Болнична хигиена. Превенция и контрол на инфекциите" и  многобройни участия с доклади и постери в научни форуми, като и публикации в сп. "Здравни грижи".
В категория  "Акушерка" на първо място е Веска Райчева (МБАЛ - Шумен). Тя е активен член на БАПЗГ от нейното създаване. Самостоятелно и в съавторство е провеждала научни проучвания и е изнасяла доклади на теми, свързани с акушерската практика. 
        В категорията "Рентгенов лаборант" -  Ваня Тодорова. Работи като рентгенов лаборант в СБАЛО ЕООД гр. София. Има придобити образователно-квалификационни степени по "Управление на здравните грижи" - "бакалавър" и "магистър", придобита специалност "Лъчетерапия" към МУ -Пловдив и многобройни квалификации по линия на продължаващо обучение.
        В категория "Медицински лаборант" - Силвия Павлова. Работи като медицински лаборант в УМБАЛ "Царица Йоанна"-ИСУЛ - гр. София, с дългогодишна практика в Клинична лаборатория. Тя е основен отговорник за въвеждане в работата на новопостъпилите медицински лаборанти. Притежава високи професионални знания и умения, има придобити всички образователно-квалификационни степени в областта на здравните грижи, научни разработки, участия в курсове и семинари, както и в национални и международни форуми.
        В категорията "Рехабилитатор" - Веселина Цветкова. Работи като рехабилитатор в Неврологично отделение в МБАЛ ЕООД гр. Лом. Има придобита степен "бакалавър" и специфични квалификации в областта на "Медицинската рехабилитаци и ерготерапия". Непрекъснато повишава квалификацията си с участие в курсове за следдипломна квалификация.
        Награди бяха връчени още на:
        Проф. д-р Станка Маркова, д.м., Почетен председател на БАПЗГ - за изключителни заслуги за изграждането и утвърждаването на съсловната организация
        Пепа Василева, началник на отдел "Образование и квалификация" в МЗ -  за активно сътрудничество с БАПЗГ.
        ФСЗ към КНСБ - за дългогодишно ползотворно сътрудничество
Българското национално радио - за обективно медийно отразяване.
        За дългогодишен принос в утвърждаване на съсловната организация бяха наградени бивши членове на Управителния съвет и на другите ръководни органи, и бивши председатели на регионалните колегии.        
                                                                Пресцентър