Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НАСТОЯВА ДА УЧАСТВА В ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
 
 
На 30 март т. г. в централата на Българския фармацевтичен съюз се проведе извънредно заседание на Обществения съвет в здравеопазването, в който влизат  представители на БАПЗГ, БЛС,  БЗС и  БФС, на синдикатите и на пациентските организации. В заседанието взеха участие Милка Василева, председател на УС на БАПЗГ и Петя Недкова, заместник председател. Заседанието бе свикано от БФС по повод изготвен от Министерство на здравеопазването законопроект, без предварително обществено обсъждане и без изслушване мнението на съсловната организация. В приетата декларация Общественият съвет в здравеопазването настоява за "утвърждаване на принципите на публичност, предвидимост, баланс и консенсус в провеждането на националната лекарствена политика в Република България чрез участие на обществото в изготвянето на проекти за нормативни актове в областта на фармацията". Участниците в заседанието изказаха категоричното си мнение, че подобен подход трябва да има при решаването на всички въпроси, свързани със здравеопазването.
                                                                Пресцентър