Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
СЪЗДАДЕН Е ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ
 
 
По инициатива на министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов и на базата на чл. 86а от Закона за здравето през февруари 2011 г. бе създаден  Обществен съвет по правата на пациентите.  В него  влизат представители на пациентски организации, организацията на хората с увреждане, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз и Българския фармацевтичен съюз. Целта на съвета е да анализира всички дейности, свързани с правата на пациентите, да наблюдава дали има необходимост от промени в нормативната уредба в тази област и какви са те. Всяка година Съветът е длъжен да изготвя доклад по въпросите на правата на пациентите и да го предоставя на министъра на здравеопазването. Петя Найденова - зам. председател на БАПЗГ е представител в Обществения съвет.