Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (11.04.2018)
 
БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ИНИЦИАТОРИТЕ НА ПРОЕКТА "СЪЮЗ ЗА МИЛИОН ЕВРОПЕЙСКИ ГЕНОМИ"
Министерският съвет одобри присъединяването на България към инициаторите на проекта "Съюз за милион европейски геноми" (MEGA) чрез подписване на съвместна декларация "Достъп до най-малко един милион геноми в Европейския съюз". Това съобщиха от правителствената пресслужба.
Инициативата цели създаването на интегрирана база данни от поне един милион геноми за клинични и научни цели. Подобна интегрирана цифрова инфраструктура би дала силен тласък в сферата на геномните научни изследвания и цифровото публично здравеопазване. Тя е възможност за сериозен напредък в персонализираната медицина, а впоследствие - икономически растеж и подобряване на демографското положение на континента чрез ранна диагностика, по-добро лечение и превенция на заболяванията, за грижи в ключови области, включително редки, инфекциозни и комплексни болести.
Присъединяването към инициативата става посредством подписване на Съвместната декларация за развитие на съществуващи национални (и регионални) инициативи за персонализирана медицина, за укрепване на сътрудничеството между държавите членки (и регионите) на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, за реализиране на ползите от трансграничния достъп до и обмен на геномни данни, за да се постигне прогрес на персонализираната медицина.
Аналогични проекти вече са факт в САЩ, Индия, Китай и др.
 
ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИЕ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 Г.
Националната програма за закрила на детето за 2018 г. бе приета днес от правителството, информираха от пресслужбата на Министерския съвет. Програмата включва мерки за осигуряване на достъп до здравеопазване и качествено образование на децата, намаляване на детската бедност и създаване на условия на социално включване на децата. 
Програмата съдържа 10 приоритетни области на интервенция с акцент върху две от тях - живот без насилие и продължаване на процеса на деинституционализация. Предвиждат се мерки за осигуряване на условия за заетост на безработни родители с малки деца , развитие на социалните услуги за деца и подобряване на качеството и ефективността им. На базата на анализ ще бъдат направени предложения за промени в политиките за деца, настанени извън семействата, закриване на специализирани институции и предоставяне на нови социални услуги.
Съществено място е отделено на превенцията и защитата на децата в дигиталната среда. заложени са конкретни дейности за мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.  
 
ПРЕДЛОЖИХА ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЛИЯНИЕ НА ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ
Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за защита от вредното влияние на химичните вещества и смеси, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. С проектозакона се въвежда националната процедура за освобождаване от задължения по Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, когато това е необходимо в интерес на отбраната.
Въвеждането на процедурата е предвидено в регламента и е съобразено с Кодекса на Европейската агенция по отбрана за изключенията по регламента, свързани с отбраната.  
Целта на процедурата е да се предотврати негативният ефект върху сектор "Отбрана"
от директното прилагане на регламента, като едновременно с това се въведат механизми за защита на човешкото здраве и на околната среда.
Законопроектът определя разрешението за освобождаване от изисквания на регламента да се издава от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия  и сигурност на доставките, както и да се въведе и поддържа регистър на издадените разрешения.
 
4000 ДУШИ ИЗЛЯЗОХА НА ПРОТЕСТ СРЕЩУ РЕФОРМАТА В ТЕЛК
Близо 4000 българи с увреждания протестираха в София, въпреки че вчера Министерството на здравеопазването оттегли проекта си на Наредба за медицинската експертиза, информира Zdrave.net.
"Днес сме тук, за да изразим волята на хората с увреждания. Да се чуе ясно, че над половин милион българи не са забравени. Ние искаме ясна отговорност, подкрепа и най-вече гаранция за всички политики, свързани с нас, хората с увреждания", заявиха представителите на 18-те организации на хора с увреждания, инициатори на протеста.
Сред исканията им са възможности за работа и включващо образование, условия за достоен и пълноценен живот, достъп до архитектурна, транспортна и комуникационна среда. Те настояха и да участват активно в предстоящите промени, които засягат тях и начина им на живот.
"Ние сме "за" реформи, които ще ограничат корупционните практики, които ще повишат контрола върху публичния финансов ресурс и които ще гарантират ефективното му управление. Но днес ние казваме "не" на реформи, отнемащи права. Всички ние, заедно с правителството, президента, Народното събрание, общините да се обединим около зачитане на европейските стандарти и практики в тази област, както Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, да стане реалност. Нито едно право не трябва да се губи по време на реформа. Трябва да се надгражда, така че животът да бъде достоен", категоричен беше Красимир Коцев, председател на Съюза на инвалидите в България.
Сред участниците в протеста беше и Родолфо Катани, представител на Европейския форум на хора с увреждания. "Държавата иска да вземе инвалидните пенсии и да задължи хората да работят. В същото време обаче не предоставя работни места на хората с увреждания", коментира Катани.
 
ОЩЕ ДВЕ СДРУЖЕНИЯ ВЛИЗАТ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Правителството прие решения за признаване на сдруженията "Съюз на инвалидите в България" и "Асоциация на родителите на деца с увреден слух" за представителни организации на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от три години. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
Целите и дейността на сдруженията са свързани с подобряването на начина на живот и социалното включване на хората с увреждания в обществото. 
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания като консултативен орган на правителството изразява становища по нормативни и стратегически документи, с което допринася за изпълнението на държавната политика за интеграция на хората с увреждания и за усъвършенстване на нормативната база. 
 
ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТПУСНА 14 МЛН. ЛВ. НА ВМА
На днешното си заседание Министерски съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната.Средствата в размер на 14 млн. лв. са предвидени в централния бюджет за окончателно разплащане на Военномедицинска академия с "Българска банка за развитие" АД по цесия на вземанията на кредиторите на ВМА, информираха от правителствената пресслужба.
 
ПАЦИЕНТИ С ПАРКИНСОН ИГРАХА ШАХ В ДЕНЯ ЗА БОРБА С БОЛЕСТТА
Днешният световен ден за борба с болестта на Паркинсон беше отбелязан със символичен турнир по шах в София, информира Zdrave.net. Събитието е част от информационна кампания в подкрепа на пациентите, а инициативата е на Национална организация на хората в напреднала фаза на болестта на Паркинсон и на Националния алианс на хората с редки болести с подкрепата на биофармацевтична компания AbbVie.
В нея взеха участие представители на здравните институции, лекари, пациенти и техните близки: "На Световния ден за борба с болест на Паркинсон е важно да отбележим, че пациентите трябва да са спокойни, че за всеки стадий на болестта има лечение, което се прилага спрямо индивидуалното състояние. В България има доказани специалисти, които помагат ежедневно на тези пациенти и това е едно голямо предимство", заяви академик проф. д-р Иван Миланов.
 
БЛС ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА ТВОРЧЕСКА СРЕЩА НА ЛЕКАРИ
Днес, 11 април 2018 г., в зала "Галерия"  на столичния хотел "Анел" бе проведена първата творческа среща на лекари-творци под надслов "Футорология в бяло". Инициатор и организатор на събитието е  Българският лекарски съюз. На срещата беше представен сборникът "Дори мечтата стига", който включва статии и разкази на лекари, посветени на бъдещето на медицината, публикувани в печатния орган на БЛС "Quo vadis".
Свои стихове прочете доц. д-р Сергей Илиев - началник на Отделение по колопроктология и гнойно-септична хирургия в Клиника по коремно-висцерална хирургия при УМБАЛ Плевен. "Поезията продължава да е мой верен спътник в професионалния ми път", сподели видният хирург. Със своите поетични откровения развълнува публиката и д-р Весела Димова, специалист по вътрешни болести и кардиология от МБАЛ "Св. Марина" - Плевен. 
Ръководството на БЛС раздаде почетни знаци и грамоти на изтъкнати лекари-творци. Сред наградените бяха акад. проф. д-р Владимир Овчаров, акад. проф. д-р Богдан Петрунов, д-р Атанас Иванов (с артистичен псевдоним Тео Буковски), д-р Тотко Найденов - гл. редактор на в. "Български лекар", д-р Димитър Пашкулев и др.  Присъстващите успяха да видят кратък поетичен филм за лекари-творци с автор проф. Веселин Борисов. След края на официалната част присъстващите размениха мисли на чаша вино и  разгледаха художествените фотографии на изтъкнатия български онколог проф. д-р Георги Бойчев.
"Днешното събитие бе храна за душата, за всички нас, които, залисани в проблемите, сме забравили да се наслаждаваме на малките, позитивни аспекти от живота", сподели председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев.