Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ВТОРИЯТ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА БАПЗГ ИЗБРА
НОВИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ
 
 
На 15 януари 2011 година (събота) от 10.00 часа в зала "Диамант" на  хотел "Дедеман Принцес София" се проведе Вторият редовен конгрес на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Той бе свикан съгласно Устава на Асоциацията.  Гости на Конгреса бяха Десислава Атанасова - председател на парламентарната Комисия по здравеопазване, Пепа Василева - началник отдел "Образование и квалификация" в Министерство на здравеопазването, д-р Иван Кокалов - председател на ФСЗ към КНСБ, Слава Златанова -  зам. председател на ФСЗ към КНСБ,  д-р  Юлиян Йорданов -  зам. председател на БЛС, доц. д-р Атанас Щерев - председател на парламентарната Комисия по здравеопазване в 39-то Народно събрание и др.
Бяха прочетени приветствия от здравния министър д-р Стефан Константинов, от президента на КНСБ Пламен Димитров, от председателя на БЧК Христо Григоров, от председателя на УС на БФС Мирослав Ненчев, от председателя на УС на БЗС д-р Николай Шарков и др.
Проф. д-р Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ,  изнесе отчетен доклад за дейността на ръководните органи за периода от декември 2005 до декември 2010 г. Тя проследи цялата история на съсловната организация - от обединяването на съществуващите по-рано асоциации по специалности (медицински сестри, акушерки и др.),  през подготовката и приемането на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти; провеждането на Първия конгрес на БАПЗГ; изграждането на регионалните структури и софтуера на централния регистър; обучението на кадрите и т. н., до  международното признание и приемането на БАПЗГ в  редица европейски и световни организации, защитаващи правата на професионалистите по здравни грижи.
Конгресът прие изменения и допълнения към Устава на БАПЗГ, които разширяват възможностите за професионална реализация  на професионалистите по здравни грижи и осигуряват по-добри условия за повишаване на квалификацията им. Промените предвиждат БАПЗГ да има Почетен председател.
С пълно мнозинство  за нов председател на УС на БАПЗГ бе избрана Милка Василева, досегашен заместник председател на съсловната организация, отговарящ за международната дейност и Европейската интеграция. За Главен секретар бе преизбрана Дафинка Коцева. 
Проф. д-р Станка Маркова бе избрана за Почетен председател на БАПЗГ - акт, който недвусмислено показа голямата признателност на цялото съсловие за нейния ринос за създаването и укрепването на съсловната организация.
       
Милка Василева е завършила английска езикова гимназия, Медицински колеж в гр. Русе,  "Управление на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж" в Медицински университет - гр. София, има допълнителни специализации за оценка на качеството на здравните грижи, за етиката в здравните грижи и др. Работила е като медицинска сестра, старша медицинска сестра, главна сестра, семейна сестра в GP практика.
       
   Милка Василева е един от основателите на съсловната организация. След създаването на БАПЗГ е избрана за заместник председател на нейния Управителен съвет. Признание за нейната международна дейност е избирането й  през 2008 г. и преизбирането й през 2009 г. за член на Изпълнителния съвет на Европейския форум на националните сестрински и акушерски асоциации и СЗО.
                                                                Пресцентър