Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НС НА БАПЗГ ОПРЕДЕЛИ ДАТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИЯ РЕДОВЕН  КОНГРЕС
 
На заседание на Националния съвет  на БАПЗГ, който се проведе в залата на Централата на 11 декември 2010 г., бе отчетено, че предизборната кампания и провеждането на Общите събрания на регионалните колегии са преминали при голяма активност и спазване на всички законови изисквания. 
Обсъдени бяха предложенията за промени в Устава; процедурата за освобождаване и избиране на ръководни органи; новите предложения за членове на ръководните органи и др.
          Единодушно бе гласувано Конгресът да се проведе на 15 януари 2011 г. от 10.00  часа в хотел "Дедеман-Принцес", гр. София.
Регистрацията на делегатите започва в 8 ч.  
 
                                                                Пресцентър