Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
РЕГИОНАЛНИТЕ КОЛЕГИИ ЩЕ РЕШАТ НА МЯСТО
ДАЛИ ЩЕ ПРОТЕСТИРАТ И ПО КАКЪВ НАЧИН
 
 
Това бе едно от решенията, взети на заседанието на Управителния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, състояло се на 25 септември т. г. в столицата. Проф. д-р Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ изнесе подробна информация за направеното през последните няколко месеца в защита интересите на съсловието. Тя се спря подробно на срещите с премиера Бойко Борисов, с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков, със здравния министър проф. д-р Анна-Мария Борисова, с представители на парламентарната Комисия по здравеопазване и др., на които са били обсъдени най-неотложните проблеми, от спешното решаване на които до голяма степен ще зависи дали  в бъдеще ще има качествени здравни грижи за населението. Проф. Маркова информира и за направеното по отношение на някои законодателни промени, за постигнатото във връзка с обучението и квалификацията на кадрите.
Присъстващите бяха запознати от някои членове на УС с работата на областните комисии за изготвяне на здравните карти по региони. Те споделиха тревогата си, че отново в нормативните документи не се споменават професионалистите по здравни грижи. Например, когато става въпрос за оценка на нивото на  дадено звено или лечебно заведение, се изброяват изисквания за наличие на медицинска апаратура, за брой лекари от различните специалности и т. н., но въобще не става дума колко медицински сестри трябва да има, с каква специалност и квалификация да са те,  и т. н.   Подобно отношение към съсловието, което за съжаление продължава години наред, недвусмислено говори за неразбиране или подценяване ролята на професионалистите по здравни грижи, които са четвъртото направление в медицината. А това означава, че колкото и да се пише, колкото и да се информират отговорните институции за тежката ситуация, в която се намират здравните грижи, няма изгледи нещата скоро да се променят.
По отношение на обявения от Обществения съвет по здравеопазване ден за протест (11 октомври т. г.), УС на БАПЗГ препоръча всяка регионална колегия като равноправен член на обществените съвети по места да прецени конкретната ситуация и да реши по какъв начин да протестира.
УС изслуша отчет за финансовото състояние на БАПЗГ, обсъди и процедурата за предизборните събрания, съобразно промените в Устава.
Бе взето решение да се проведе Национален съвет на 16 октомври т. г.
Пресцентър