Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ЗА ГАРАНТИРАНО ФИНАНСИРАНЕ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА  АДМИНИСТРАТИВНИ И ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ НАСТОЯВА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 
 
Общественият съвет по здравеопазване, в който влизат представители на БАПЗГ, БЛС,  БФС, БЗС, КТ "Подкрепа", КНСБ и пациентски организации, се събра спешно на заседание на 26 август 2010 г., за да обсъди някои неотложни въпроси, свързани с осигуряване на медицинска помощ на населението. В  заседанието от страна на БАПЗГ  участие взеха  проф. д-р Станка Маркова - председател на Управителния съвет, Милка Василева - заместник председател на УС, Дафинка Коцева - главен секретар, Мария Балевска - завеждащ "Връзки с обществеността" и Петя Недкова - заместник председател на Националния съвет по качество.  Всички присъстващи изтъкнаха, че в случая не става дума да се защитят интересите на едно или друго съсловие, а на нацията. Медицинската общност, синдикатите и пациентските организации не могат да приемат равнодушно факта, че масово болниците връщат болни, поради липса на средства, че на медицинските специалисти се вменява отговорност да решава кой да бъде лекуван и кой - не.  Неприемлива е и пълната непрозрачност, при  която се извършват някои административни и законови промени в здравеопазването, чиито негативи рефлектират преди всичко върху работещите в системата  и върху  пациентите. Няма прозрачност и за това колко точно средства са събрани от здравни вноски и как се изразходват те. Извършваната досега реформа не е довела до подобряване на медицинското обслужване на населението, а точно обратното - влошила е значително неговото качество, според участниците в срещата. Не случайно България и Румъния се сочат като страните с най-лошо здравеопазване в Европейския съюз.
Проф. Станка Маркова напомни, че до момента управляващите много рядко са се вслушвали в мнението на съсловните организации, а често дори не четат предложенията им. Тя даде пример с изпратени от БАПЗГ пет писма по различни теми до здравния министър проф. Анна-Мария Борисова, които се оказало, че не са стигнали до нея, защото явно не са й били предадени от чиновниците на МЗ. Затова, според проф. Маркова, е важно Общественият съвет да заработи по-тясно с Министерския съвет. Добре е да се чува мнението на съсловните организации по важните въпроси, свързани със здравеопазването, за да не се допускат грешки, които след това трябва да бъдат поправяни.
На срещата бяха взети няколко основни решения:
- до средата на септември да се решат проблемите с финансирането на здравната система, като се гарантират средства в размер, не по-малък от този за миналата година;
-  да се изплатят на болниците всички дължими суми от март досега.
В противен случай след средата на септември лекари, медсестри, фармацевти и пациентски организации ще пристъпят към ефективни протестни  действия, организирани заедно със синдикатите.
- Общественият съвет ще поиска среща с премиера Бойко Борисов на 31 август т. г., за да изложи вижданията си за ситуацията в здравеопазването.
- Съветът ще  настоява още да стане постоянен орган към Министерския съвет и без негова санкция да не се вземат решения в здравната област.
Останалите искания се обединяват в няколко направления:
- Бюджетът на здравната каса да се отдели от държавния и институцията да публикува ежемесечно отчет за приходите и разходите.
-Да се възстанови трипартитният принцип на управление на НЗОК.
- Да не се допуска нарушаване на Колективния трудов договор и  намаляване на заплатите  в болниците.
- МЗ да даде перспектива за развитие на здравеопазването до 2020 г.
Беше излъчена работна група с представители от всички организации, която ще съгласува  действията на Обществения съвет. В състава и влизат: д-р Т.Вълчева / КТ Подкрепа/, д-р Ив. Радославов /КНСБ/, проф. д-р Ст.Маркова / БАПЗГ/, д-р Ст. Хасърджиев и Пл. Таушанов /пациентски организации/, д-р Т. Найденов /БФС/, д-р Я. Ралчев /БЗС/, д-р Д.Чинарска  /БЛС/.
На състоялата се пресконференция  представителите на печатните и електронни медии бяха запознати с взетите решения.
                                                Пресцентър