Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БАПЗГ БЯХА ОБСЪДЕНИ
АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЕСТРИНСТВОТО
 
 
На заседание, проведено на 13 март 2010 г. в аулата на ВМА в столицата, Националният съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи обсъди редица актуални въпроси и прие решения за бъдещата работа. 
Проф. д-р Станка Маркова, председател на УС на БАЗПГ направи отчет за дейността на ръководството през последните месеци и конкретно за направеното във връзка с решаването на най-важните за съсловието задачи. Тя подробно запозна присъстващите с проведените срещи с Премиера Бойко Борисов, със здравния министър д-р Божидар Нанев и заместник здравния министър Валерий Митрев,  и с  ангажиментите, които те са поели за решаването на някои от най-неотложните въпроси.
Заместник председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева запозна присъстващите с международната дейност, като се спря по-подробно на последните тенденции за ограничаване на миграцията на професионалистите по здравни грижи и на  подготовката за  предстоящата 14-та редовна  годишна среща на Европейския Форум на националните  сестрински и акушерски асоциации и СЗО, която ще се проведе у нас на 29 - 30,04,2010г.
На заседанието главният секретар Дафинка Коцева отново акцентира върху необходимостта от по-строга финансова дисциплина. Тя предложи нова по-опростена форма за финансов отчет на регионалните колегии, която бе приета единодушно.
С интерес бяха изслушани информациите за дейността на Етичната и Контролната комисии, на Националния съвет по качество, както и на Съвета на главните медицински сестри.
За направеното досега от Отдела за проекти говори Румяна Кирчева, член на УС, а за подготовката на честването на 12 май - Международния ден на сестринството - Снежана Ранчова, заместник председател на УС.
 
 

                                                                Пресцентър