Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ИЗКАЗВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р СТАНКА МАРКОВА В КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА 04.02.2010 г. ПО ПОВОД ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО №954-01-52, ВНЕСЕН ОТ ЯНЕ ЯНЕВ
 
 
        Уважаеми г-н Председател, уважаеми депутати,
 
        В Проектозакона се поставят два проблема :
        1. Статута на фелдшерите в системата на здравеопазването.
        2. Да произвеждаме ли отново подобни кадри и с какви функции - което е приоритет на Комисията по образование.
 
        По първият проблем - ние предложихме на работната група в МЗ (на която съм член) фелдшерите да получават специалност при облекчени условия по спешна медицинска помощ, неотложна помощ, детско училищно здравеопазване, гериатрия, обществено здраве, анестезиология и интензивни грижи.
        Вие знаете уважаеми депутати, че специалността дава много повече компетенции и права от образованието.
        Сега обаче най-важното е МЗ да публикува Наредбата за професионалните компетенции - какво могат да извършват самостоятелно и листа на лекарствата, които имат право да изписват, защото сега съществува парадокса в длъжностните характеристики на фелдшерите в спешните центрове да пише, че извършват дейности според компетенциите си, а те не са публикувани.
        По вторият проблем : От 1993 г. няма прием за фелдшери, защото по програма ФАР на ЕС беше проведена реформа на бившите ПМИ в колежи. Партньорите от ЕС решиха в медицинските колежи да няма прием за фелдшери, защото тази професия няма аналог в страните от ЕС и не може да се направи Директива на ЕС за професия, която съществува само в една или две страни. По принцип всички професии по осигуряване на здравни грижи са с функция на лекарски асистенти (помощници).
        Сега към БЧК и ВМА по програма на ЕС ще започне обучение на парамедици, които ще имат основна функция за животоподдържащи дейности при транспортирането на болните до болниците.
        Искам да отбележа, че в Република България не съществува образователна степен "бакалавър по медицина", както е регламентирана Асоциацията на фелдшерите в Перник.
 
 
P.S. Решението на Комисията по здравеопазване е публикувано на сайта на Парламента. Основното е, че най-после се взе решение на първо време да бъде публикувана Наредбата за професионалните компетенции на съсловието.