Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ПРОМЕНИ В ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ МОДЕЛ
И РЕФОРМИ В БОЛНИЧНИЯ СЕКТОР БЯХА ОБСЪДЕНИ
НА КРЪГЛА МАСА В ПАРЛАМЕНТА
 
 
В изпълнение на решението да се провеждат регулярно срещи между представители на законодателната и изпълнителната власт, и  представители на  съсловните и пациентски организации, синдикатите и работодателите в системата на здравеопазването, взето на среща с премиера Бойко Борисов на 16 ноември т. г., на 1 декември 2009 г. в зала "Изток" на Народното събрание се проведе Кръгла маса. На нея бяха обсъдени предстоящите промени в здравноосигурителния модел и предвижданите реформи в болничния сектор.
От БАПЗГ в срещата взеха участие проф. д-р Станка Маркова, председател  на УС, Милка Василева, зам. председател на УС, Дафинка Коцева, гл. секретар, Мария Балевска, завеждащ "Връзки с обществеността" и Петя Недкова, зам. председател на Националния съвет по качество.
Председателят на Комисията по здравеопазването в Народното събрание
д-р Лъчезар Иванов запозна присъстващите с идеята на партия ГЕРБ да въведе от 2011 година тристълбово здравно осигуряване, което означава към сегашния първи стълб да се прибавят още два. Вторият ще бъде за сметка на осигуряващите  се, който ще внасят допълнителна задължителна здравна вноска в избран от тях частен  здравноосигурителен фонд.
Частните фондове няма да ползват публични средства и първите две години ще реинвестират цялата печалба. Те ще сключват договори за пакети с онези лечебни заведения, които сами изберат, като по този начин ще стимулират конкуренцията, което ще доведе до подобряване качеството на здравните услуги.
Третият стълб е доброволен. Той ще дава право на осигуряващия се да ползва екстри, като например, да бъде прегледан у дома, а не да отива до лечебното заведение.
Публичните средства, които се отделят по чл. 40 в ЗЗО ( за децата, студентите, пенсионерите и т.н.), ще се управляват от НЗОК. 
Други промени, които предвиждат новите управляващи, са реформи в българското здравеопазване, които ще започнат от болничния сектор. Досега, поради липса на политическа воля и страх от непопулярните мерки, тези стъпки не са били предприети. Но в условията на криза е неоправдано да се наливат средства в лечебни заведения, които не отговарят на съвременните изисквания. В болниците са активно лечение ще останат само онези структури, които разполагат с кадри и съвременна апаратура - останалите ще бъдат закрити или преобразувани в сектори за долекуване. Същото се отнася и за болниците, които имат малко пациенти.
Д-р Лъчезар Иванов  каза, че е редно да има повече заведения за долекуване, както и да се развият  здравните грижи по домовете. За решаването на тези въпроси имаме проект с проф. Станка Маркова, с който ще търсим най-доброто решение, каза още д-р Лъчезар Иванов.
Д-р Валери Митрев, заместник министър на здравеопазването заяви, че е недопустимо по време на криза да се поддържат кухи структури. У нас има 421 болници за активно лечение - такова разточителство няма в никоя друга държава, каза той.
В изказването си проф. Станка Маркова заяви, че много от предложените неща й харесват, че  реформа в здравеопазването наистина е наложителна, но  тя трябва да се извърши с участието  на съсловните организации, които най-добре познават проблемите в системата. Когато се закриват болници трябва да се помисли и за осигуряване на възможности за транспортиране до лечебните заведения в областните центрове на болните от селата и по-малките градове, тъй като в противен случай достъпът им  до здравна помощ ще бъде затруднен.
В края на срещата стана ясно, че от 2010 година ще заработи единната информационна система, която включва  и въвеждането на електронна здравна карта за всеки пациент. Това  ще позволи да се извършва по-ефективен контрол и да се спре неправомерното изтичане на средства от здравеопазването.
 
                                        Пресцентър