Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (11.01.2017)
 
НЗОК:
НОВИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХЕПАТИТ С НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ КЪМ МОМЕНТА ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В Централното управление на НЗОК се проведе съвместна среща между представители на институцията и националните консултанти по гастроентерология проф. Константин Чернев и проф. Крум Кацаров във връзка с правилата за лечение на хепатит С, които трябва да влязат в сила на 16 януари 2017 г., съобщи сайтът на  НЗОК.
Според участниците в срещата критериите, които в момента са публикувани на сайта на НЗОК, не противоречат на действащите към момента правила. Те уточняват, че действащите критерии и тези, които ще влязат в сила от 16 януари 2017 г. съдържат едни и същи медицински показатели, като са допълнени с таблица, показваща икономически най-разходоефективното за НЗОК лечение на база договорените отстъпки от НЗОК и притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти. Направеното позициониране на база най-нисък разход за НЗОК не възпрепятства лекуващите лекари да предписват подходящия лекарствен продукт, съобразен със здравословното състояние на всеки конкретен пациент.
Прогнозната бройка на пациентите с хепатит С, които ще бъдат лекувани през 2017 г. е 650 души.
 
НАМАЛИХА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА
Правителството одобри промени в нормативни актове, които прецизират механизма за определяне на средствата за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Това съобщи правителствената информационна служба.  Промените отговарят на последните изменения в Закона за висшето образование, направени с цел повишаване ефективността на публичните разходи, концентриране на финансирането в професионалните направления на висшите училища, получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда, и създаване на предпоставки за преструктуриране и оптимизиране на системата.
Намаляват се коефициентите за професионалните направления медицина, стоматология и фармация. Коефициентът за професионално направление национална сигурност за първи курс се намалява от 7,81 на 2,80 през настоящата учебна година. Изключение прави обучението в това направление във военните академии, висшите военни училища и Академията на МВР, за които коефициентът остава непроменен.
Коефициентите за приоритетни професионални направления се увеличават между 6 и 28%. Най-голямо е увеличението за електротехника, електроника и автоматика, машинно инженерство, комуникационна и компютърна техника, енергетика, транспорт, корабоплаване и авиация, архитектура, строителство и геодезия, проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, металургия, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии, горско стопанство, общо инженерство, материали и материалознание. Увеличават се и коефициентите за педагогическите професионални направления, както и растениевъдство, растителна защита и животновъдство. Увеличението важи за първи курс през настоящата 2016/2017 учебна година.
С настоящите промени се прецизират отделни елементи и се усъвършенства механизма за диференцирано финансиране в зависимост от комплексна оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Промяната е по предложение на Съвета на ректорите и има за цел да насърчи стратегиите за профилна оптимизация и специализация на държавните висши училища.
 
БОЛНИЦАТА В ГОРНА ОРЯХОВИЦА С МОДЕРЕН ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Обновен гастроентерологичен кабинет с последно поколение фиброгастроскоп уникален за великотърновска област бе открит днес в МБАЛ "Свети Иван Рилски" в Горна Оряховица, съобщи Trud.bg.
Управителят на лечебното заведение д-р Иван Иванов подчерта значимостта на новата придобивка, тъй като  заболяванията на храносмилателната система са трета по честота причина за хоспитализация както в цялата страна. "С този съвременен апарат ще се направи качествен скок, тъй като с него може да се прави не само диагностика, но и лечение. По този начин нашите пациенти ще могат да бъдат лекувани така, както това се прави във всяка една модерна болница както в България, така и в чужбина", изтъкна д-р Иванов.
Фиброгастроскопът е производство на японската фирма "Олимпус". Той е с пълна HD- резолюция. С него могат да се правят ендоскопски изследвания на стомаха, хранопровода  и червата, той е много полезен за ранна превенция на пациенти, наследствено обременени от онкологични гастроентерологични заболявания. С новата апаратура може да се осъществява и безкръвна микрохирургия, например премахване на полипи от стомашно-чревния тракт.
 
ЗАКРИВАТ ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ "СВ. СОФИЯ"
Министерският съвет прие постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца "Св. София" в столицата. Решението е в резултат на изпълнение на правителствената политика за деинституционализация и дейностите по проект "Пътят към семейството" за извеждането на деца и превенция на изоставянето на новородени и малки деца, съобщи правителствената информационна служба. Децата от закрития дом са върнати в биологичните им семейства, настанени са в приемни семейства, в център за настаняване от семеен тип или, предвид здравословното им състояние, са преместени в друг дом за медико-социални грижи.
На мястото на закрития ДМСГД "Св. София" ще се разкрие комплекс за социални и здравни услуги за деца и семейства. Той ще предлага алтернативни социални услуги за деца, които се нуждаят от грижа извън семейството.
 
УЧЕНИ ДОКАЗАХА, ЧЕ АПЕНДИКСЪТ Е ВАЖЕН ОРГАН ЗА ИМУННАТА СИСТЕМА
Научно изследване показва, че апендиксът у хората не е закърнял орган, както се смяташе досега, а има важна биологична функция, съобщи БНР.  Според учени от американския университет "Мидуестърн" апендиксът играе важна роля в имунната система като предпазен орган и "склад" за полезни бактерии.
Причината е в повечето лимфоидна тъкан, която е развил апендиксът с еволюцията. Това е един от най-често премахваните човешки органи, защото често се възпалява и се стига до апендицит.
Досега апендиксът се смяташе за закърнял и ненужен орган, като зъбните мъдреци и опашката.