Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Ръководството на БАПЗГ и здравният министър д-р Божидар Нанев обсъдиха актуални проблеми на професионалистите по здравни грижи
 
На специалната среща, състояла се на 13.11.2009г. в Министерството на здравеопазването, министър Нанев се запозна с най-неотложните проблеми, които трябва спешно да се решат, за да се осигурят качествени здравни грижи за населението. Проф.д-р Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ акцентира върху следните по-важни въпроси: необходимост от създаване на структура по здравни грижи в Министерство на здравеопазването; незабавно приемане на Наредба за компетенциите на професионалистите по здравни грижи; утвърждаване на критерии за оптимален брой професионалисти по здравни грижи в различните структури на системата на здравеопазването; изработване на поднормативни документи, регламентиращи стандарти за разкриване на различни структури за оказване на здравни грижи (хосписи, сестрински практики, домове и др. ); остойностяване на здравните грижи и участие на експерти от БАПЗГ в изготвянето на Националния рамков договор.
Здравният министър д-р Божидар Нанев прие с разбиране исканията на ръководството на съсловната организация. Той изрази готовност за по-тясно сътрудничество в бъдеще, за да може да се подобри законовата и нормативна база, а така също и условията за обучение и работа на професионалистите по здравни грижи.
                                                                                                              Пресцентър