Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ПРИЕМАТ
ОРЯЗАНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 
 
По повод предстоящото приемане на Бюджет 2010 и бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и по повод на предложените промени в Закона за здравното осигуряване, на 10 ноември т. г. в централата на КНСБ в столицата се състоя първата среща на наскоро сформирания Общественен консултативен съвет в здравеопазването, в чийто състав влизат представители на КНСБ, КТ "Подкрепа", Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи /БАПЗГ/, Българския лекарски съюз /БЛС/, Българския зъболекарски съюз /БЗС/, Българския фармацевтичен съюз /БФС/,  и  Националната асоциация на работодателите в здравеопазването /НАРЗ/.
Дебатите бяха твърде разгорещени, тъй като ставаше дума за бъдещето на здравеопазването в България, което и в момента е в тежко състояние, поради хроничното недофинансиране. Всички участници заявиха, че не разбират и не приемат решението на правителството да ореже и без това малкото пари, които влизат в системата по линия на Министерство на здравеопазването и на НЗОК. Напълно неприемливо, според тях, е 2-та процента, с които бяха увеличени здравните вноски, да отидат в държавния резерв, вместо да решат проблеми, свързани с опазване здравето на здравноосигурените. Д-р Иван Кокалов, заместник председател на КНСБ каза, че да се обяви, че здравноосигурителните вноски се увеличават, за да се подобят медицинските услуги, а в същото време парите да отидат като резерв на държавния бюджет, е не само неморално, но и противоконституционно.  
Проф. Станка Маркова, председател на УС на БАПЗГ заяви, че не може да си представи как с бюджет от 2006 г. ще може да се издържа системата, след като цените на всичко са се увеличили. Според нея, това явно отново ще стане за сметка на незаплатения труд на изпълнителите на медицински услуги и преди всичко за сметка на професионалистите по здравни грижи. За съжаление, още не е приета Наредбата за компетенциите, внесена в МЗ от ръководството на БАПЗГ преди две-три години, поради което никой не знае какво точно трябва да прави една медицинска сестра, една акушерка или един лаборант, например. Може би това е удобно за някого, тъй като професионалистите по здравни грижи вършат твърде много работа, за която въобще не получават възнаграждение, каза още проф. Маркова. Както тя, така и другите председатели на съсловните организации изразиха несъгласието си с обсъжданите в момента от парламентарната Комисия по здравеопазване промени в Закона за здравното осигуряване, и предложиха проектозаконът на този етап да бъде оттеглен.
 
В края на срещата Общественият съвет в здравеопазването единодушно реши, че в случай на неприемане на предложенията му за увеличаване средствата за здраве и за оттегляне на проектозакона за промени в Закона за здравното осигуряване, ще се пристъпи към организиране на  протест в деня на гласуването на Бьджет 2010 г. в Народното събрание.
Същите въпроси бяха обсъдени и на среща, организирана от председателя на Парламентарната Комисия по здравеопазване д-р Лъчезар Иванов, здравния министър д-р Божидар Нанев и министъра на финансите Симеон Дянков на 11 ноември т. г. Мотивите за нея се съдържат в текста на поканата: "Повод за това е желанието на новоучредения "Обществен съвет в здравеопазването" да получи повече яснота за средствата за здравеопазване през следващата година, както и пълна яснота за реформите, които предстоят".
След като бяха изслушани становищата на председателите на синдикалните и на съсловните организации, както и мненията на някои представители на работодателите в здравеопазването, вносителят на промените в Закона за здравното осигуряване д-р Лъчезар Иванов обяви, че ще промени някои от внесените от него текстове, за да отговори на предявените искания. Вместо предложените Национални рамкови условия си остава Националният рамков договор. В Консултативния съвет към министъра на финансите, където ще се определят цени и обеми на медицинските дейности, ще влязат по двама представители на БЛС и БЗС, и за пръв път по един представител на БАПЗГ, БФС и пациентските организации. Методиката за заплащане на медицинските дейности ще се приема с наредба на здравния министър, съгласувано с министъра на финансите. Обемите и цените ще се приемат ежегодно от Министерския съвет по предложение на финансовия министър, който пък ще се съобразява с изготвените от Консултативния съвет предложения. Ще се запази арбитражът при несъгласие на изпълнителите с наложени санкции, като контролът се осъществява от НЗОК и РЗОК, а Агенцията за медицински одит ще контролира изпълнението на правилата за добра медицинска практика и медицинските станданти, и ще участва в процудурите по отнемане на лицензи. Размерът на глобите ще бъде намален. Всички пари от наложени глоби от НЗОК ще влизат в нейния бюджет, а от санкциите, наложени от Агенцията за медицински одит, ще отиват в здравното министерство. В Закона за здравното осигуряване изрично ще се запише, че всички средства от здравни вноски ще се разходват за здраве, а в бюджета на НЗОК задължително ще се залага годишен оперативен резерв със средства, с които ще се заплащат разходите за обеми и дейности над планираните.
Здравният министър д-р Божидар Нанев заяви, че бюджета за здравеопазване, както и целия бюджет за 2010 г. не харесва нито на него, нито на правителството, но това са единствените възможности в условията на икономическа катастрофа, предизвикана от предишните управляващи. Той обеща актуализация, т. е., увеличаване на средствата за здравеопазване, при икономически растеж.
Въпреки тези обяснения, обаче, представителите на Обществения съвет в здравеопазването не останаха удовлетворени и заявиха, че остават в готовност за организиране на протести.
Пресцентър