Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (6.12.2016 )
 
НАЦИОНАЛНИЯТ РАКОВ РЕГИСТЪР Е ПРЕД СПИРАНЕ
Националният раков регистър на практика е пред спиране на дейността си. Структурата е изправена пред сериозен проблем за бъдещото си функциониране, алармира пред Zdrave.net. ръководителят на регистъра проф. д-р Здравка Валерианова. Порталът припомня, че още през пролетта е решено,  регистърът да бъде прехвърлен от Специализираната болница по онкология в София в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА). Мярката е част от процеса по централизиране и модернизиране на системите за мониторинг на здравеопазването в България, аргументира тогава промяната здравният министър Петър Москов. Оказва се обаче, че към днешна дата не са предприети никакви мерки за градивното преместване на регистъра и неговото функциониране.
"Няма яснота кой ще финансира регистъра, какво ще стане с хората, които в момента работят в него, няма и яснота къде точно ще бъде разположен той, защото от НЦОЗА написаха писмо, че не са в състояние да го поемат, ако нещата не се решат структурно, кадрово и с ясно финансиране", обясни проф. Валерианова. Тази година СБАЛО не е получила и финансиране за дейността на регистъра от МЗ.
Проф. Валерианова допълни, че в момента лечебните заведения не знаят към кого да подават данните си за онкоболните. "Нито НЦОЗА може да приеме информация в такъв обем, нито някой може да ги задължи да я подават към СБАЛО, защото регистърът по нормативни документи вече не е структура към болницата. На практика който реши, подава информация, а който не - не я подава, въпреки че в клиничните пътеки и процедури е записано изискване на НЗОК за подаване на данни и всичките протоколи от онкокомитети да бъдат изпращани към раковия регистър", изтъкна проф. Валерианова
 
ЛЕКАРСКИЯТ СЪЮЗ ДАДЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТ ДЪРЖАВАТА ЗАРАДИ ЗАНИЖЕНИТЕ ЗДРАВНИ ВНОСКИ НА ДЕЦАТА И ПЕНСИОНЕРИТЕ
Плащането на по-ниска здравна вноска от страна на държавата за деца, пенсионери и др. е дискриминация, категорични са от Българския лекарски съюз. Това става ясно от подадения от БЛС сигнал в Комисията за защита от дискриминация, съобщи в. "Дума".
Държавата плаща от републиканския бюджет здравните вноски на децата до 18-годишва възраст, учениците, студентите в редовно обучение до 26-годишна възраст, докторантите в редовно обучение по държавна поръчка, чуждестранните студенти в редовно обучение, социално слабите, задържаните под стража и лишените от свобода, лицата в производство за предоставяне на статут на бежанец или право на убежище; родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90% и постоянно се нуждаят от чужда помощ и др. Всички те са осигурявани през 2016 г. на 55% от редовната здравноосигурителна вноска (8%), а от догодина ще бъдат осигурявани на 60%.
От БЛС са категорични, че по този начин се дискриминират тези хора и се предполага, че получават занижено здравно обслужване. По-ниската вноска, която държавата плаща, води и до натрупване на сериозен дефицит в системата на здравното осигуряване, категорично е съсловието. Настоява се КЗД да препоръча на законодателя да въведе задължение на държавата да внася за визираните групи лица осигурителна вноска в размер върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се. В становището на НЗОК са цитирани редица законови и подзаконови разпоредби, като твърдението за наличие на дискриминация се счита за неоснователно. МЗ смята сигнала за неоснователен, съобщават от КЗД.
 
ПСИХИАТРИЧНАТА ПОМОЩ ЗАМРЪЗВА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 3 ГОДИНИ
Според бюджета за 2017 година и актуализираната бюджетна прогноза на Министерството на здравеопазването, разходите за психиатричната помощ в страната остават на сегашните нива. Ведомството си поставя, като основа цел осигуряване на равнопоставен достъп и качествено лечение и грижи на всички хора с психични разстройства, отбелязва сайтът на Центъра за защита правата в здравеопазването. Системата за първична медицинска помощ трябва да се развие като първа точка за достъп до системата за психичноздравни услуги, тъй като услугите в нея не са свързани с тежка стигма, достъпни са и позволяват ефективна краткосрочна интервенция, коментират от ЦЗПЗ.
В прогнозата се казва още, че съществуващата мрежа от държавни психиатрични болници следва да бъде оптимизирана и постепенно да намалява своя капацитет за осигуряване на продължително специализирано лечение на болни с тежки психични болести. Тя трябва да е насочена към стабилизиране на състоянието на болните и продължаване на грижите в общността, без това да е свързано с предоставяне на резидентни грижи и институционализация на болните.
Стратегията предвижда запазване на броя на психиатричните болници и центрове за психично здраве през следващите три години, леко увеличение на болничните отделения. Планира се малко намаление на леглата в държавните психиатрични болници и леко увеличение на психиатричните легла в многопрофилните болници. Субсидиите за психиатричните отделения в болниците остават на същото ниво както до сега - точно 27 000 000 лева. Общо разходите за психиатрична помощ през следващите три години ще нараснат със 175 хиляди лева, което представлява увеличение с 0.5%.
 
11% ОТ БЪЛГАРИТЕ НЕ СЕ ЛЕКУВАТ, ЗАЩОТО НЯМАТ ПАРИ
10.7% е делът на хората у нас, които по финансови причини не са получили медицински преглед или лечение или са ги получили със забавяне, сочат данните от българската част на европейското здравно интервю за 2014 г., публикувани от НСИ, съобщи в. "Сега". Под финансови причини се разбира или че лечението е твърде скъпо за гражданина, или че не се покрива от здравната каса.
На зъболекар поради липса на пари не са отишли 12.6 на сто от анкетираните, а предписаните лекарства не са си купили 9.6 на сто от хората. Въпреки лимитите, налагани от НЗОК, делът на хората, които не са получили здравни грижи или са ги получили със забавяне, защото е трябвало да чакат твърде дълго, е 4.3%. Заради отдалеченост достъп до здравни грижи не са имали 3.7 на сто от хората.
Въпреки това данните показват ръст както на посещенията при лекар, така и на профилактичните прегледи. През 2014 г. към общопрактикуващия си лекар са се обърнали 71% от анкетираните българи. През 2008 г., когато е предишното европейско здравно интервю, те са били малко под 60 на сто. 
23% от анкетираните българи  определят здравето си като много добро. За добро смятат здравето си 43 на сто от българите, 22% от запитаните са на мнение, че здравнто им състояние е  лошо, а 2.8  на сто се чувстват  много зле здравословно. По тези показатели България се намира по средата сред другите страни от ЕС. Най-здрави се чувстват ирландците - над 80 на сто от тях смятат, че здравето им е много добро или добро. Следват жителите на Швеция, Холандия и Кипър.
 
ВАС ОТМЕНИ СТАНДАРТА ПО ХИРУРГИЯ
Състав на Върховния административен съд отмени Наредба № 3 от 27. 01. 2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, съобщи сайтът на  Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ). Делото е образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България, Българската болнична асоциация и ЦЗПЗ. С новото решение ВАС за втори пореден път отменя стандарта по хирургия. Същият беше приет, като Наредба № 20 през 2010 година. През 2014 година бе оспорен пред ВАС, който го отмени.
Днешните мотиви на съда са подобни на тези, с които първоначално бе отменен стандарта. В становището си от ВАС отбелязват, че "нито в мотивите към проекта обаче, нито в доклада е обсъден въпросът за това какви финансови и други средства са необходими за прилагането на новата уредба." Липсата на финансови не дава възможност на лечебните заведения да отговорят на всички, предвидени в наредбата изисквания по отношение на обема медицински дейности, осигуряване на необходимите помещения, оборудване и обзавеждане на помещенията (кабинети, манипулационни, чакални, приемни, санитарни възли, болнични стаи), осигуряване с медицинска апаратура и техника, лаборатории, персонал с необходимата квалификация и пр., смятат от ВАС. "В мотивите и в доклада липсват каквито и да било прогнози относно очакваните резултати от прилагането на наредбата (вкл. финансови), относно въздействието на правните норми върху качеството на предоставяните медицински и здравни услуги и достъпа до тях. Липсва и анализ за съответствие с правото на Европейския съюз", отбелязват още от ВАС
 
РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТНОВО ЩЕ ПРОТЕСТИРАТ
Утре, 7 декември, пред Народното събрание ще се проведе третият за тази година протест на родители на деца с увреждания. Той се подкрепя от много съмишленици и пациентски организации, както и от Асоциацията на експертните лекарски комисии, съобщи за програма "Хоризонт" на БНТ Красимира Обретенова от инициаторите на протеста. Основното искане е за по-добра политика по отношение на хората с увреждания у нас и за написването на Закон за личната помощ.
"Липсата на цялостна и адекватна политика по отношение на проблемите на децата с увреждания и на хората с увреждания отново ще изправи родителите на протест пред парламента", обясни Красимира Обретенова, която е майка на дете с увреждане.
Бъдещите законодателни промени в социалната сфера за получаване на помощи от над 920 лева за децата до 18 години с максимален процент увреждане 90% всъщност ще се вземат от много малко деца, а самата промяна ще доведе до корупционни практики и масово намаляване на процента увреждане от страна на институциите, смятат организаторите на утрешния протест.
Боряна Драганова, майка на дете с увреждане, сподели, бе дъщеря ? скоро ще навърши 18 години и няма да получава помощите, които са й се полагали досега, а само минималната пенсия и добавка - ако учи. Затова утре родителите ще настояват също личната помощ да е обусловена от реалните индивидуални потребности на лицата с увреждане - независимо дали са под или над 18-годишна възраст.