Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (21.11.2016)
 
БАПЗГ СТАРТИРА НОВ КУРС ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ
На 15 декември 2016 г. Българската асоциация на професионалистите по здравви грижи ще стартира нов курс за дистанционно обучение  на тема "Организиране и управление на процеса на здравно възпитание в ранна детска възраст" . Професионалистите, по здравни грижи, които го завършат ще получат 16 кредитни точки по Единната кредитна система на БАПЗГ. Лектори на курса са доц. Евгения Димитрова, д.м. и ас. Гергана Маркова от Медицински университет - Плевен. 
БАПЗГ предлага още 8 курса за дистанционно обучение: "Разпознаване на симптомите на насилие - I-ва и II-ра част, "Наставничество в сестринството", "Дигитални технологии в образната диагностика", "Промоция на здраве. Здравно образование", "Конфликти в здравеопазването", "Управление на човешките ресурси в здравните грижи", "Оценка на качеството на здравните услеги - подходи, методи и техники".
Желаещите да се запознаят с условиятаза записване в дистанционен курс могат да използват средния линк:
http://www.nursing-bg.com/how_to_participate_elearning.pdf
 
МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА РАЗПОЛАГА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОРСКИ И СЛАДКОВОДНИ РЕСУРСИ И АКВАКУЛТУРИ
Лабораторията по химия за храни и околна среда в Медицинския университет - Варна се превърна в специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури. Това стана възможно благодарение на проект реализиран от Катедрата по химия и отдел "Международни проекти" към МУ- Варна, а финансирането е от страните-донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. На специална пресконференция ръководителят на Катедрата по химия, проф. Мона Станчева, отчете, че е създаден "Център за трансфер на знания и иновации", който ще координира връзките на лабораторията с публични и частни структури. В рамките на проекта е осъществено сътрудничество с водещи научни институти от страните донори за проучване и прилагане на техния опит и разработване на бъдещи проекти.
По време на реализирането на проекта е проведен едногодишен мониторинг на замърсяването на Черно море, река Дунав и крайбрежните езера и са разработени нови методи за определяне на приоритетни устойчиви органични замърсители и токсични елементи в биота.
Като част от проучването са изследвани различни видове морски и сладководни организми като биоиндикатори за химическо замърсяване на Черно море, река Дунав и други сладководни басейни. Подбрани са видове риби, които са характерни за нашия регион, разпространени са в големи популации и имат най-голямо значение като храна за хората. За да бъде определена концентрацията на токсични елементи в ядивната им тъкан е разработена аналитична методика за определянето им. Изследваните видове риби са от Черно море, р. Дунав, яз. Мандра, Бургаското и Варненското езеро.

Д-Р ДЕСИСЛАВА КАТЕЛИЕВА: МЯСТОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА ПОМОЩ Е В УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА "ПИРОГОВ"
Националният център за спешна помощ трябва да бъде разположен на територията на Университетска болница  "Пирогов". Това мнение изразява пред Zdrave.net председателят на Националната асоциация на работещите в спешната помощ д-р Десислава Кателиева във връзка с изграждането на новата структура.
Наскоро бе обнародван правилникът на новия център, чиято основна задача ще бъде обучението на всички кадри, ангажирани в системата на спешна помощ. По план центърът ще разполага с едва петима души на щат и ще се намира в София, но все още не ясно дали ще се помещава в сградата на Центъра за спешна медицинска помощ - София или на друго място. Преди дни директорът на "Пирогов" проф. д-р Стоян Миланов коментира пред Zdrave.net,  че не одобрява създаването на центъра в този му вид.
"Ние имаме нужда от подобна структура, имаме нужда от обучение, защото спешната медицина се развива непрекъснато", заявява д-р Кателиева. Според нея първоначалната идея на Министерство на здравеопазването този център да се помещава в ЦСМП-София, е била  абсурдна. "Обучението на спешните медици трябва да се извършва от хабилитирани лица, от експерти в своята област.  В Университетска болница "Пирогов" от години  ни обучават по спешна медицина - там са били курсовете ни за следдипломно обучение, там сме придобили специалност по спешна медицина. Това е мястото, където би трябвало да се обучаваме", категорична е д-р Кателиева.
 
В РЗИ - ПЛОВДИВ СА РЕГИСТРИРАНИ 7 БОЛНИ ОТ МАЛАРИЯ МИГРАНТИ
От началото на годината в Регионалната здравна инспекция в Пловдив са регистрирани 7 случая на болни от малария мигранти, съобщи БНР. Всички те са били бежанци от Афганистан, настанени в центъра в Харманли. След лечение в болница мигрантите са върнати обратно в центъра. Последният случай е от преди седмица, като пациентът също е изписан след тридневно лечение. "Настанените в бежанския лагер в Харманли продължават да разнасят нетипични за нашите ширини болести, сред които е кожната лайшманиоза". За това алармира зам.-директорът на РЗИ - Хасково д-р Станимира Тананова пред Би Ти Ви в края на миналата седмица.