Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
ДОМАШНИТЕ ГРИЖИ -
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО ИМ В БЪЛГАРИЯ
 
 
Това бе темата на работната среща, провела се на 16 октомври т. г. в столицата. В нея взеха участие представители на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Фондация "Каритас". БАПЗГ беше представена от Милка Василева - заместник председател, Дафинка Коцева - главен секретар, Мария Балевска - завеждащ "Връзки с обществеността" и Петя Недкова - заместник председател на Националния съвет по качество. От Фондация "Каритас"  участие в дискусиите взеха Емануил Паташев - генерален секретар на "Каритас" за България, ръководители на структурите й в Русе и София,  представителите на организацията за Германия Андреа Хитцеман и Ингебург Барден. 
Известно е, че навсякъде в света и особено в Европа населението застарява. Това прави проблемът за положението на възрастните хора и гржите за тях особено актуални. Необходимостта от домашни грижи, перспективата за развитието им в България, евентуални промени в законодателството за улесняване на тази важна социална дейност и други въпроси бяха тема на обсъждане от  участниците във форума.
Повод за срещата бе  изявеното желание от  страна на фондация "Каритас" за по-тясно сътрудничество с БАПЗГ, като се имат предвид постиженията на организацията в изпълнение на програмата й "Домашни грижи", която  стартира у нас през 2002 г. с отварянето на първия пилотен център в град Русе. Оттогава там и в центрове в други населени места "Каритас" предоставя  здравни и социални услуги на възрастни, самотни и болни хора в обичайната домашна среда. Другата цел, която си поставят екипите, е запазване на тяхната самостоятелност, насърчаване и мобилизиране на техните сили за самопомощ; предотвратяване риска от настаняване в институции. Днес в България вече функционират 6 амбулаторни центъра: в Русе, Белене, Раковски, Малко Търново, София и с. Житница. Мобилните екипи от медицински сестри и домашнии помощници предоставят услуги на повече от 400 възрастни и самотни хора месечно. Повечето от тях са с хронични заболявания и се нуждаят от наблюдение и подкрепа в поддържане на домакинството и личната хигиена.
Заместник председателят на БАПЗГ Милка Василева сподели, че засега съществуват редица пречки за създаването на самостоятелни сестрински практики, тъй като този въпрос законодателно не е решен, въпреки дадените преди повече от две години предложения от страна на Асоциацията. Според нея има възможности за сътрудничество в името на по-доброто качество на живот на възрастните хора.
"За съжаление, сега здравните грижи  у нас са предоставени на общопрактикуващите лекари, но документ, в който да е разписано как точно ще ги реализират, няма. Освен това, само общинските социални служби предлагат подобен род грижи, но в твърде ограничен обем и предимно с неквалифицирани кадри" - каза още Милка Василева.
Представителките на "Каритас" за Германия споделиха своя опит и изразиха изненадата си, че в България се бави регламентирането на тази дейност, поради което добре подготвените ни кадри не могат да приложат знанията и опита си в областта на здравните грижи извън лечебните заведения. 
                                                Пресцентър