Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (21.10. 2016)
 
ЗАПОЧВА ТЕСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ЕКИПЕН ТРИАЖ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕШНА ПОМОЩ У НАС
От 16 ноември  2016 г. във всички Центрове за спешна медицинска помощ в страната започва тестване на протоколите за телекомуникационен и приоритетен екипен триаж, съобщи сайтът на Министерство на здравеопазването.  Преди това директорите на ЦСМП трябва да запознаят служителите от районните координационни централи с протоколите и стандартизираните документи за провеждането на триажа най-късно до 15 ноември т. г.
Тестването на системата има две основни цели:
Първо, да обучи и усъвършенства уменията на работещите в координационните централи .
Второ, да даде възможност на пациентите и българските граждани, които се обръщат за помощ, да се информират за новата система и да разберат смисъла на нейното прилагане.
Триажът е система, която разделя спешността в три категории и позволява наличният ресурс да бъде изцяло подчинен на нуждите от спешна помощ на българското население:
o Код ЧЕРВЕНО Критична спешност - нужда от животоспасяваща медицинска интервенция;
o Код ЖЪЛТО Относителна спешност - нужда от стандартна спешна интервенция;
o Код ЗЕЛЕНО Минимална спешност - нужда от посещение на екип.
 
ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ТАКСА ДА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА ВСИЧКИ, НАСТОЯВАТ ОТ СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ У НАС
Потребителската такса  да бъде задължителна за всички пациенти, настояват от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Ако някоя институция реши, че трябва определени групи да бъдат освободени от нея, то тя трябва да покрие този разход в полза на освободеното от нея лице, изтъкват от НСОПЛБ в писмо до институциите, съобщи порталът Zdrave.net.
Лекарите предлагат до навършване на 18-годишна възраст на децата или приключване на гимназиално образование, таксата да се заплаща като при пенсионерите - 1 лв. за посещение при лекар. Остатъкът до пълната стойност на таксата да се компенсира на медиците от държавния бюджет през Министерството на труда и социалната политика.
"Припомняме, че и до момента държавата не осигурява децата с пълния размер на здравноосигурителната вноска", отбелязват от сдружението.
Друго тяхно предложение е освободените във връзка със заболяване да не плащат потребителска такса само когато прегледите им са свързани с конкретното заболяване. Ако потърсят помощта на лекар във връзка с друг проблем, да има определен брой прегледи, за които таксата да се покрива от институцията, създала привилегията за неплащане. Извън тези случаи пациентите трябва да заплащат потребителската такса, смятат семейните лекари.
От НСОПЛБ искат 225 млн. лв. от бюджета на НЗОК за 2017 г.  да  бъдат предназначени да първична извънболнична медицинска помощ. Средствата са  с 45 млн. лв. повече от заложените в проектобюджета на Здравната каса за следващата година.
 
НЗОК И МЗ  ЩЕ ПРАВЯТ ФИРМИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЛЕКАРСТВА
Националната здравноосигурителна каса и държавата в лицето на Министерството на здравеопазването ще могат да извършват търговия на едро с лекарства чрез собствени търговски дружества, след получаване на разрешение за търговия на едро по реда на закона. Това е записано в последните промени на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, публикувани на сайта на МЗ за обществено обсъждане, съобщи Zdrave.net.
Идеята бе ланасирана от министъра на здравеопазването Петър Москов още през август т. г. Тогава той обясни, че държавата би могла да осигурява чрез собствено търговско дружество главно лекарства без аналог, в случаите когато търговците не виждат достътъчно полза от тази дейност. 
С промените се забранява на фармацевтичните компании да предлагат каквито и да било стимули, обвързани с покупката на лекарствени продукти.