Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  (19.10. 2016)
 
БЛС НАГРАДИ НАЙ-ДОБРИТЕ ЛЕКАРИ НАВРЪХ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ИМ ПРАЗНИК
7 светила в българската медицина бяха отличени с награди от ръководството на Българския лекарски съюз за своя дългогодишен труд за благото на пациентите. Сред тях са имената на проф. д-р Стефан Габровски, проф. д-р Георги Михайлов, проф. д-р Петър Червеняков, проф. д-р Александър Гюровски, проф. д-р Христо Миленков, проф. д-р Екатерина Учикова и д-р Соня Джевизова.
28 лекари от цялата страна получиха сребърния почетен знак на БЛС. Председателят на съсловната организация д-р Венцислав Грозев поздрави топло присъсътващите на тържеството и изтъкна, че ръководството ще продължи да разчита на регионалните лекарски колегии, за да могат да се случат необходимите промени в родната здравна система.
"Приветствам труда и усилията на всички лекари и вярвам, че те ще продължат и в бъдеще с неуморната си работа в полза на общественото здраве", се казва в поздравителния адрес на здравния министър Петър Москов.
"Вече 20 години Вие празнувате на този ден, който съвсем не е случаен. По традиция на 19 октомври българският народ се покланя пред паметтта и благославя своя небесен покровител - Свети Иван Рилски Чудотворец. Българските пациенти пък използват случая, за да изкажат своята признателност на лекарите и медицинските екипи, които са ги лекували и благодарение, на които отново имат възможност да живеят пълноценно", написа председателят на БАПЗГ Милка Василева в поздравителен адрес до своя колега д-р Венцислав Грозев.
 
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА СЕ ПРОВЕДЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
Научна конференция по биоетика, организирана от Факултета по обществено здраве В Медицински университет - София се проведе днес, когато се отбелязва Световният ден по биоетика. Председателят на Националната комисия по качество на БАПЗГ Петя Недкова поднесе от името на председателя на БАПЗГ Милка Василена поздравителен адрес до декана на факултета проф. д-р Цекомир Воденичаров и проф. д-р Сашка Попова, която ръководи Българската секция към Международната мрежа по биоетика - ЮНЕСКО. В него се казва: "Днес, когато съвременните биотехнологии практически премахват границите на постижимото, особено остро се поставя въпросът дали всичко, каквото е постижимо, е допустимо от морална гледна точка. .. Хората все повече осъзнават, че са субект, а не обект на обществените отношения и се стремят да запазят човешкото в човешкото общество. С дискусиите относно законодателството в областта на генетично модифицираните организми, трансплантациите, евтаназията, евгениката, клонирането и човешкия геном, сурогатното майчинство, се поставиха основите на биоетиката и в българското общество.
Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи като съсловна организация и регулиращ орган за прилагане на качествени здравни грижи се стреми да наложи принципите на холистичния подход към личността на пациента с отчитане не само на физическите, но и на психологическите, емоционалните, интелектуалните, социалните и духовните му потребности.
Готови сме да съдействаме най-новата информация за прилагането на биоетичните принципи в европейски и глобален мащаб, както и вече утвърдените правила в тази област,  да достигнат до всеки професионалист по здравни грижи в името на по-добро здравеопазване и качество на живот". 
 
МЕЖДУНАРОДНАТА ИЗЛОЖБА МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ ИЗОБИЛСТВА ОТ ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ
22-рото издание на Международната изложба за медицина, стоматология и фармация МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ, което бе открито днес изобилства от иновации. То се провежда в рамките на Международния панаир в Пловдив (19 - 22 октомври 2016 г.). В него със своя продукция и нови технологии участват 103 фирми от 14 държави.
Специалистите имат възможност да посетят изложбата с карта за безплатен достъп, която получават след онлайн регистрация.
На изложението могат да се видят последно поколение медицинска техника и консумативи, болнично обзавеждане, апаратура за реанимация и интензивни грижи, оборудване и инструменти за стоматологични кабинети и зъботехнически лаборатории, диагностични и стерилизационни уреди, продукти за профилактика и хигиена на устата, работно облекло и предпазни средства, щадящи зъбни импланти, зъбни пасти и емулсии, направени с помощта на нанотехнологии, биоактивни продукти за устна хигиена и др.
"Изложението е мост и за полезни делови контакти, за участие в научни форуми, за набиране на ценна информация и лични впечатления за последните иновации в областта на медицината, стоматологията и фармацията. Пожелавам успешно провеждане на изложбата, което означава възможно най-много потребители да се възползват от богатата програма  и преференциите, които тя предлага", отбеляза председателят на БАПЗГ МилкаВасилева в Поздравителен адрес до организаторите на Пловдивския панаир. Тай бе поднесен на д-р Иван Соколов, председател на Съвета на директорите на Международния панаир - Пловдив от главната сестра на МБАЛ - Пловдив Елена Симеонова.
 
ПРЕЗ 2015 Г. ЗА ПРЪВ ПЪТ СЕ ОТЧИТА НАМАЛЕНИЕ НА БРОЯ НА ХОСПИТАЛИЗАЦИИТЕ
Правителството се запозна с годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2015 г., съобщиха от Информационната служба на Министерски съвет на Р България.
През 2015 г. за пръв път се отчита намаление на броя на хоспитализациите. Документът съдържа обективни данни за параметрите и тенденциите в динамиката на основните индикатори, характеризиращи състоянието на общественото здраве през 2015 г. Направен е анализ на рисковите фактори за здравето, включително социално-икономически, околна и трудова среда, както и факторите, свързани с индивидуалния начин на живот, с начина на хранене, двигателна активност и вредни навици като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наркотици и др.
Докладът отчита трайна тенденция за намаляване броя на населението и неговото застаряване, но също така посочва и някои положителни тенденции по отношение на показателите за смъртността в по-младите възрастови категории, в т. ч. преждевременна, детска и майчина смъртност. Данните показват че заболеваемостта от заразни и болести и паразитози остава ниска, намалява заболеваемостта от туберкулоза. Отчита с нарастване на онкологични заболявания спрямо предходната година но лроят на заболелите на глава от населението остава под средните стойности в страните от ЕС.
 
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРЕДВИЖДА: НОВИ ПСИХИАТРИЧНИ КЛИНИКИ В ГОЛЕМИТЕ БОЛНИЦИ
Разкриване на повече психиатрични клиники в общопрофилните болници е една от целите, залегнали в Националната програма за психично здраве на България за периода 2017-2023 г. съобщи Zdrave.net.  Основните принципи в нея бяха представени пред журналисти от директора на Националния център по обществено здраве и анализи доц. д-р Христо Хинков и други видни специалисти в областта на психиатрията у нас.
Програмата, която предстои да бъде допълнена със становища на експерти и представена във финалния си вариант на Министерство на здравеопазването, залага реформа на болничната грижа по отношение на психиатричните услуги. "Европейският план за действие по психично здраве поставя на първо място въпроса за деинституционализацията и въвеждането на психиатричните услуги в близост до мястото на живеене на хората с психични разстройства", отбеляза Хинков.
Програмата предвижда по-голяма роля на общопрактикуващите лекари по отношение на разпознаването и лечението на този вид проблеми чрез включване на определен брой психиатрични дейности в пакета грижи, който те осигуряват. До момента чрез Норвежкия финансов механизъм около 400 лични лекари са преминали специално обучение за начална психиатрична компетентност..
През 2015 г. у нас са осъществени 52 845 хоспитализации в сферата на психиатрията, което е 2,3% от общия брой на хоспитализациите в страната. 40% от стационарно лекуваните пациенти са хора с шизофрения и шизотипно разстройство, следват болните с афективни психози, тревожни разстройства и синдром на алкохолна зависимост.