Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (12.10.2016)
 
РЕГЛАМЕНТИРА СЕ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
На заседанието си на12 октомври 2016 г. Правителството одобри промени в Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и предлага на Народното събрание да ги приеме, съобщи правителствената служба. 
С измененията се регламентира професионалното развитие на специалистите по здравни грижи като се гарантират поддържането, повишаването и разширяването на теоретичните знания и практическите умения, необходими за осигуряване на качествени здравни грижи. Професионалното развитие ще се отразява в квалификационни нива, които ще удостоверяват придобити знания, умения и компетентности, усвоени в рамките на продължаващото медицинско обучение или придобита специалност в системата на здравеопазването за период от пет години.
С промените се прави изменение и на Закона за здравето, с което продължаващото медицинско обучение става задължително за медицинските специалисти, а контролът за това се възлага на съответните съсловни организации.
В регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи са вписани 23 433 медицински сестри, 3232 акушерки, 918 рехабилитатори, 2515 медицински лаборанти, 991 рентгенови лаборанти, 1912 фелдшери, 1 ортопедичен техник и 30 масажисти в работоспособна възраст, които са потенциални участници в продължаващото обучение.
Решението е мотивирано с развитието на медицинската наука и технологии, които поставят високи изисквания към квалификацията на медицинските специалисти.
 
НАД 240 000 БЪЛГАРИ СА ПРЕДПОЧЕЛИ ЛЕЧЕНИЕ ЗАД ГРАНИЦА ПО КАСА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 6 ГОДИНИ
Чужди клиники са подали молби към България за плащане на лечението на над 240 000 нашенци. Това става ясно от справка на НЗОК, изготвена за Zdrave.net, относно броя на исковете за възстановяване на разходите по терапията на българи, осигурявани за здраве у нас, но лекувани в страни от ЕС. Те се отнасят както до планово лечение в чужда държава, така и до оказана спешна и неотложна помощ. Българските пациенти най-често прибягват до здравни грижи,  в Германия. 152 130 индивидуални справки за възстановяване на суми са изпратили германски клиники. След Германия се нареждат Австрия с 21 110 справки за възстановяване на суми, Испания с изпратени към момента 18 842 молби, Белгия с 9560 и Франция с 6337.
НЗОК отчита ръст в молбите от българи за планово лечение в страни от ЕС. Броят на разгледаните молби от началото на 2016 г. до 7 октомври е 320.  Издадените разрешения за терапия зад граница със заповед на управителя на НЗОК са 179. От касата отчитат ръст и на лицата, които са си извадили Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) - през 2013 г. се са били 134 831, а през м. г.  - 154 933. От началото на тази година са издадени 123 660 европейски здравни карти.
Задълженията на НЗОК към чужди клиники са в размер на 190 млн. лв. Погасяването им става с разсрочени плащания.
 
ИЗБОРЪТ НА НОВ РЕКТОР НА МУ - СОФИЯ Е ОСПОРЕН В СЪДА
Изборът на нов ректор на Медицински университет - София е оспорен в съда. Това заяви на извънредна пресконференция проф. Вихра Миланова, която вчера бе отстранена от поста ректор на ВУЗ-а по време на Общо събрание, като на нейно място бе избран проф. Виктор Златков, съобщи Zdrave.net.
Тя уточни, че има подадени жалби за неспазване на Административно-процесуалния кодекс и Закона за висшето образование по отношение на свикването на Общото събрание на университета и уточни, че ще продължи да изпълнява длъжността си, докато няма решение по тях.
От своя страна директорът на Александровска болница доц. Костадин Ангелов още веднъж повтори, че е бил насилствено изведен от залата, в която на 11 октомври т. г.  се проведе Общото събрание на ВУЗ-а. По думите му, в заседанието са участвали хора, които дори не са били членове на ОС.