e
!
:
1680
. 62
e-mail: bg.nursing@abv.bg
 
:
10 - 12 ; 14 - 16
- 20.04.2017
 
180
...
- 24.04.2017
 
94%
...
...
12.05.2015
- 21.04.2017
 
- :
,
...
2016

 
", "
 
7 - , 5 - 12 - ", ". , ( ) - , , , , , , .
, .     
 
- 30 2017 . : bapzg.pr@abv.bg.
, . - .