НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ: „СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕЦИИ В ХИРУРГИЧНИТЕ ГРИЖИ” 05 – 07 ЮНИ 2019Г. ПЛЕВЕН