ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Курс за СДО на тема НАРУШЕНИЯ В ХРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ – ПРОБЛЕМИТЕ НА 21 ВЕК. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВЛИЯВАНЕ И ТЕРАПИЯ – 07-09.06.2019 , РЗИ – Варна
Курс за СДО на тема НАРУШЕНИЯ В ХРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ – ПРОБЛЕМИТЕ НА 21 ВЕК. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВЛИЯВАНЕ И ТЕРАПИЯ – 07-09.06.2019 , РЗИ – Варна – УЧЕБНА ПРОГРАМА

ХХ-ТА ЮБИЛЕЙНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОПЛ И ПЕДИАТРИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ – 23-26 МАЙ 2019 Г., ХОТЕЛ „МАДЖЕСТИК”, СЛЪНЧЕВ БРЯГ

 XIII НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО УРОЛОГИЯ – 30 МАЙ – 1 ЮНИ 2019 Г. ХОТЕЛ РИУ, ГР. ПРАВЕЦ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИРУРГИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ: „СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕЦИИ В ХИРУРГИЧНИТЕ ГРИЖИ”  05 – 07 ЮНИ 2019Г. ПЛЕВЕН

ВТОРАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ – ПРИНОС ЗА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ“  – 07-08 ЮНИ 2019 Г., ВАРНА

XIV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС НА БЪЛГ. ОРТОПЕДИЧНА И ТРАВМАТ. АСОЦИАЦИЯ С НАУЧНА СЕСИЯ ЗА ПЗГ – 03-06.10.2019 К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ – Първо съобщение

III НАЦИОНАЛНАНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ–ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК“ 15 – 17 ноември 2019г. 1-во съобщение

III НАЦИОНАЛНАНАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ–ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК“ 15 – 17 ноември 2019г. – заявка за участие