УНИВЕРСИТЕТСКА АГ БОЛНИЦА „МАЙЧИН ДОМ”-СОФИЯ

Университетска АГ болница "Майчин дом" е най-голямата и най-старата АГ болница в страната, разполагаща с 390 легла. В нея се извършват значителен брой раждания - около 4000 годишно. Голяма част от тях са случаи с утежнена бременност, с придружаващи заболявания, изискващи интензивни грижи и в повечето случаи оперативно родоразрешение. Болницата приема болни както от София така и от цялата страна, решили да се лекуват или да родят при нас. След обновлението  родилната ни зала върна своето водещо масто за страната. Разполагаме с 8 индивидуални родилни зали, 2 стаи за активно наблюдение, 2 операционнизали, 8 легла в реанимация, 2 детски реанимационни къта, всичко това обурудвано с най-съвременна медицинска техника за наблюдение. Колективът ни се състои от 34 акушерки, 8 лекари и 5 специализанти, 13 санитари и секретарка. 2012 год. приключваме с 4132 раждания, като от София са 2898, а от страната 1233 на брой. Недоносените деца родени при нас са 799, разпределени по степен на недоносеност както следва: 1-ва степен - 416; 2-ра степен 152; 3-та степен 139; 4-та степен 92 новородени.