Text Box: Настоящото ръководство съдържа материали, разработени в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на професии „Здравен асистент” и „Болногледач”. 
Темите, които включва са : общи познания за грижи в домашна среда; хигиенни грижи за болния; хранителен режим; лечебно хранене; основни диети; основни понятия за асептика, антисептика, дезинфекция, стерилизация; специални грижи при заболявания на храносмилателната, отделителната, ендокринната системи; палиативни грижи, етични проблеми в палиативните грижи и др. материали, включващи цялостното обучение на тези професии.
Автори на учебника са медицинските сестри Димитринка Ламбрева и Пепа Бикова, преподавателки в Катедра „Здравни грижи” на Медицински университет – София.
 

 

 

 

 

 

 


За поръчки на Ръководство за обучение на здравни асистенти/болногледачи „Грижи за болния и болното дете”

 

1. Заявителят попълва приложената ФОРМА ЗА ЗАЯВКА

2. Дължимата сума, съгласно броя заявени учебници се превежда на следната банкова сметка:

Пиреос - България АД, клон "Красно село"

IBAN: BG60PIRB74241714026754

BIC: PIRBBGSF

3. Попълнената ФОРМА, заедно със сканирано копие на платежно нареждане се изпраща на e-mail: cpo.bapzg@gmail.com

4. Цена за брой:

„Общи и специални грижи” - 18,00 лева*;

„Общи и специални грижи” + приложение за преподаватели – 21,00 лв*.

*посочените цени са с включен ДДС

5. Учебникът достига до получателя чрез курирер;

6. Разходите по доставката са за сметка на получателя.

7. Срок за доставка – 10 работни дни от датата на получаване на заявката.

 

За допълнителна информация: 02/915 69 15, cpo.bapzg@gmail.com