Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
За поръчки на "Медицински стандарти по здравни грижи":
 
1. Заявителят попълва приложената ФОРМА ЗА ЗАЯВКА
2. Попълнената ФОРМА се изпраща на e-mail: bg.nursing@abv.bg
3. Дължимата сума, съгласно броя заявени книги се превежда на следната банкова сметка:
Пиреос - България АД, клон "Красно село"
IBAN: BG60PIRB74241714026754
BIC: PIRBBGSF
4. Цена за брой 7,00 лева;
5. Книгата достига до получателя чрез курирер;
6. Разходите по доставката са за сметка на получателя.
 
*За всяко лице, закупило "Медицински стандарти по здравни грижи", БАПЗГ - Централа издава служебна бележка, която е необходимо условие за признаване на кредитни точки.
 
Закупуването на Медицинските стандарти по здравни грижи носи 15 кредитни точки при представяне в РК на БАПЗГ на копие от фактурата и/или служебна бележка, издадена от БАПЗГ - Централа.
 
За допълнителна информация: 02/9156913; 02/9549753
 
ФОРМА ЗА ЗАЯВКА НА "МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ"