НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ НА СЕСТРИНСТВОТО
Предложение към Националната Здравна стратегия 2007 - 2012г.
 
ДИРЕКТИВА 2005/36/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ за свободно движение на хора в ЕС
РЕШЕНИЯ
на Националния съвет на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
 
09 декември 2006г. гр. Хисаря
 
 
На 09 декември 2006г. на свое редовно заседание, Националният съвет на БАПЗГ (в гр. Хисаря) реши:
 
1.        Да информираме народните представители и обществото чрез медиите, че без съсловието на медицинските сестри, акушерките и другите професионалисти по здравни грижи не може да съществува здравеопазна система. Настояваме, когато се говори за изпълнители на медицинска помощ винаги да се има предвид и съсловието ни.
2.        Призоваваме народните представители да осъзнаят, че с този бюджет на НЗОК за 2007г. в бюджетните заведения не само не може да има качествени здравни грижи за населението, но изобщо няма да има здравни грижи. Никой няма да работи за обидните 180 лева трудово възнаграждение - договорени през 2006г.
3.        БАПЗГ настоява да се оценят дейностите по здравните грижи на населението - в болниците, извънболничната сфера и по домовете. Настояваме да се въведат стандартите за грижи, които съсловието е разработило и те да бъдат допълнения към клиничните пътеки. Настояваме да се създадат структури за оказване на сестрински, акушерски и рехабилитационни грижи по домовете.
Настояваме да има регламентиран бюджет за здравни грижи.
Настоямаме трудовото ни възнаграждение да се формира на базата на положения труд!
4.        Искаме да се възприеме европейската философия, че сестрата обгрижва болния и здравия човек, а не лекаря и стандартът е една сестра да обгрижва четири болни, а не двадесет и пет, както е в България! Така у нас една сестра работи за три - четири европейски сестри. Това се отразява на обема и качеството на полаганите грижи. След 01 януари 2007г. кризата за здравните грижи на пациентите ще се задълбочи.
5.        Настояваме правителството, в лицето на Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването да спрат най-после със спекулациите, на които подлагат съсловието. В продължение на 30 години "изсмукват" енергията и средствата ни, с поредното
изравняване на образованието ни
- от средно - специално до полувисше, до специалист, а сега и до бакалавър. Ние претендираме, че сме едни от най-добрите професионалисти в Европа. Настояваме, в бъдеще всички професионалисти по здравни грижи да получават образователна степен "бакалавър" по здравни грижи, а не само медицинските сестри и акушерките.
6.        Присъединяваме се към организираните от столична регионална колегия на БЛС предупредителни протести на 12 декември 2006г. от 13:00 часа.
7.        Ако исканията ни не бъдат удовлетворени, от 30 януари 2007г. съгласно решение на Националната конференция на БАПЗГ, ще бъдат предприети стъпаловидни протести, които могат да завършат с национални стачни действия.
 
 
 
 
Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
Решения
на Националния съвет на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи
(13 януари 2007г., Стара Загора)
ДЕКЛАРАЦИЯ
от участниците в Националния протестен митинг
на медицинската общност в България,
проведен на 15.02.2007 г., гр. София
НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ НА БАПЗГ И БЛС
Документи, необходими за членство в БАПЗГ на мед. специалисти, работещи в чужбина
Решения на НС на БАПЗГ от 01. 12. 2007 г.
ПИСМО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПИСМО ДО УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО В БАПЗГ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ, РАБОТЕЩИ В ЧУЖБИНА
ПАКЕТ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА СПАСЯВАНЕ НА СЕСТРИНСТВОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ръководството на БАПЗГ ви уведомява, че Асоциацията получи от НАПОО Лицензия за професионално обучение в новоучередения
Център за професионално обучение.
 
 
Центърът за професионално обучение към БАПЗГ предлага безплатно дистанционно
обучение срещу ваучер по програма на Агенция по заетостта „Аз мога повече”
Заявление за кандидатстване по програма на Агенция по заетостта „Аз мога повече”
Декларация за трудово правоотношение - за кандидатстване по програма на Агенция по заетостта „Аз мога повече”
ПРОВЕРКА НА ЧЛЕНСКИ СТАТУС
Нова функционалност в http://info.nursing-bg.com/
На 07.11.2014г. в София се проведе редовно заседание на УС на БАПЗГ.
На 08.11.2014г. в София се проведе редовно заседание на Националния съвет на БАПЗГ, при следния дневен ред:
1.  Информация от председателя за дейността след Редовния Конгрес ;
2. Обсъждане на проведения Конгрес и поуки;
3. Преглед и актуализиране на посланията към държавните органи и институции - Искания за спасяване на сестринството;
5. Обсъждане на казуса с възраженията по повод на приетите изменения в Устава на БАПЗГ /становище на юристи/;
6. Мнения и предложения относно проекта за Правила за избор на национално ниво на БАПЗГ;
7. Обсъждане на възникнали организационни и морално-етични казуси;
8. Работа с Националния професионален регистър - регистриране и отчитане на членски внос. Проект Action for Healthy Ageing;
9. Разни.
Участниците в Националния съвет работиха активно и конструктивно и с цел оптимизиране на дейността на БАПЗГ  бяха взети следните решения:
1.        Прие се проект на посланията към държавните органи и институции и исканията за спасяване на сестринството.
2.        Внесената от РК Плевен жалба да бъде разгледана от Етичната комисия на национално ниво.
3.        РК да обсъдят и предложат критерии  за избор на всички ръководни органи на национално и регионално ниво.
4.        РК да обсъдят и дадат становище относно изработване на електронни членски карти.
5.        РК да популяризират сп. "Здравни грижи" и активират членовете на БАПЗГ за абонамент.
НА ВНИМАНИЕТО НА ЧИТАТЕЛИТЕ
НА СПИСАНИЕ "ЗДРАВНИ ГРИЖИ"
 
Абонаментната кампания за 2015 г. за списание "Здравни грижи" 
продължава и ще се извършва  до  30 юни 2015 г. от
 
ФИРМА "ДОБИ ПРЕС" ЕООД
 
(За справка тел. 02/963 30 81, г-жа Димитринка Алексова)
 
Абонаментът на списанието носи кредитни точки.
Съхранявайте документа, удостоверяващ личен абонамент.
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
“ Здравето на бъдещите поколения – предизвикателство пред
специалистите по здравни грижи”
19-20 септември 2015г., гр.Монтана
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
ПОКАНА:
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
“ Здравето на бъдещите поколения – предизвикателство пред
специалистите по здравни грижи”
19-20 септември 2015г., гр.Монтана
ТРИ СТИПЕНДИИ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ
ПИСМО-БЛАГОДАРНОСТ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РУМЕН РАДЕВ, ПО ПОВОД 12 МАЙ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА СЕСТРИНСТВОТО
БАПЗГ ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕТСКОТО И УЧИЛИЩНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ОТКРИТО ПИСМО - БАПЗГ
БАПЗГ И БЛС ПРИЗОВАВАТ ЗА ОТПОР СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ.
НЕКА ЗАЕДНО  ПОДКРЕПИМ ПОСТРАДАЛИТЕ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА МЕДИЦИ КАТО СЛОЖИМ
СИНЯ ПАНДЕЛКА НА РЕВЕРА СИ  С НАДПИС "НЕ НА НАСИЛИЕТО" НА 7 ЮЛИ 2017 Г.
 
ОТКРИТО ПИСМО - БЛС