СЪДЪРЖАНИЕ:
 
 
КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ
Водещи думи
Станка Маркова
Съсловието на професионалистите
по здравни грижи - настояще и бъдеще
В ОГЛЕДАЛОТО НА ПРОФЕСИЯТА
Интервю с проф. Цекомир Воденичаров
Обучението по здравни грижи -
магистърска програма
Интервю с проф. Веселин Борисов
Здравните грижи с поглед в новото столетие
Станка Маркова
Професионалист или специалист?
Ирина Левина
Умеем ли да общуваме?
Жената в бяло
Откровение
Писмо
ТЕОРЕТИЧНА ПАНОРАМА
Пенка Маринова
Следдипломното обучение на медицинските професионалисти с образователно-
квалификационна степен "специалист"
Силвия Младенова
Очаквания на завършващите студенти
от специалност "Здравни грижи" при ФОЗ
за бъдещата им професионална реализация
Силвия Александрова
Хосписните грижи по света - философия
и практика
Галина Чанева
Оценяване качеството
на сестринските грижи
Гена Грънчарова, Мариела Камбурова, Макрета Драганова
Главни препятствия за ефективно управление
на времето
Иванка Стамболова
Етична и професионална отговорност в
дейността на медицинските сестри
ИНФОРМАЦИОНЕН БЕЛЕЖНИК
Събитието за нас
Вторият конгрес на БАПЗГ
Хронология на едно събитие
Съединението прави силата
Посетете с нас
Медицински колеж-Враца
Юридическа консултация
Видове отпуски за обучение, правна уредба
и предпоставки за използването им
Къде да учим
Къде да работим
Автори и книги
Френско медицинско списание
 
 
Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ