Актуална информация
Послание от Председателя
Международно сътрудничество
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
На 12 и 13.05.2016г. в София се проведоха две вълнуващи събития за БАПЗГ: тържествено честване на 12 Май - международен ден на сестринството и редовния четвърти Отчетно-изборен конгрес на БАПЗГ.
Тържеството протече при приповдигната емоционална атмосфера. Официални гости бяха д-р Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване при Народното събрание, министъра на здравеопазването д-р Петър Москов,  д-р Ваньо Шарков - зам.министър на здравеопазването, проф. д-р Атанас Щерев, д-р Антония Първанова, проф. Илко Гетов - председател на БФС, д-р Пламен Радославов - зам.председател на ФСЗ към КНСБ, представители на пациентски организации. Поздравителни адреси бяха изпратени от президента на РБългария г-н Росен Плевналиев и министър-председателя на РБългария г-н Бойко Борисов.
На тържествена церемония бяха раздадени награди в следните категории: специални награди, награди за "Професионалист по здравни грижи за 2015г." и за "Ръководител по здравни грижи за 2015г."
Присъстващите на тържеството с благодарност и аплодисменти изслушаха поздравителните слова на д-р Дариткова и д-р Москов, които изразиха своето уважение към професионалистите по здравни грижи и обещаха да направят всичко по своите възможности за подобряване статуса на съсловието и задържането му в страната. За да изрази своето положително отношение към професионалистите по здравни грижи, д-р Москов връчи заповед за Национален консултант по здравни грижи на проф. Соня Тончева - това се случва за първи път в историята на МЗ и на БАПЗГ и декларира сериозни очаквания за активна работа за реално регламентиране на професиите от направление "Здравни грижи". Голяма беше изненадата ни, когато д-р Москов връчи на председателката на БАПЗГ и почетния плакет на МЗ за постигнати успехи,  ползотворно сътрудничество и устойчива линия на професионално поведение.
Отчетно-изборният Конгрес премина при добра организация и интерес.
Докладите ще бъдат на разположение в сайта през другата седмица.
Тук публикуваме списъците с наградени и новоизбраните органи на национално ниво.
По-подробна информация за събитията ще отразим в електронния бюлетин за месец май.
 
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ
 
Награда за д-р Петър Москов - министър на здравеопазването - "Подкрепа за нова политика в здравните грижи"
 
Награда за доц. д-р Костадин Ангелов - директор на МБАЛ "Александровска" - за иновативен мениджмънт в развитието на здравните грижи в УМБАЛ "Александровска"
 
На града за д-р Лорис Мануелян, зам-кмет на община Бургас - за заслуги към РК на БАПЗГ - Бургас.
 
"Медийно отразяване дейността на БАПЗГ":
Телевизионен канал 3
 
 
НАГРАДИ ЗА ПРИНОС В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ
 
Доц. Албена Андонова, д.м.
Проф. Биянка Торньова, д.п.
Доц. Иваничка Сербезова, д.п.
Проф. Силвия Младенова, д.м.
 
 
НАГРАДИ ЗА ДЪЛГОГОДИШЕН ПРИНОС В УТВЪРЖДАВАНЕ НА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:
 
1.        Янка Кузманова Шерденова
2.        Веселина Викторова Клюс
3.        Марияна Йорданова Маринова
4.        Красимира Иванова Димитрова
5.        Магдалена Иванова Иванова
6.        Мария Симеонова Чепишева
7.        Анелия Любенова Цветанова
8.        Анелия Цветанова Димитрова
9.        Минка Дончева Кълвачева
10.        Румен Петров Колев
11.        Мария Димитрова Балевска
12.        Доц. Макрета Драганова, д.м.
13.        Проф. д-р Станка Маркова, д.м.
 
КАТЕГОРИЯ НАЙ-ДОБЪР ПРОФЕСИОНАЛИСТ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА 2015 Г.:
 
С грамота за най-добър професионалист по здравни грижи за 2015 г.се награждават:
 
1 Валентина Атанасова Божинова
2 Тотка Андреева Стамова
3 Катя Йорданова Иванова
 
С плакет за най-добър професионалист по здравни грижи за 2015 г.се награждават:
 
Надежда Дойчинова Дичкова
Ценка Иванова Борисова
 
На 3-то място:
Анастасия Проданова Найденова
Тонка Вескова Стоева
 
На 2-то място:
Деляна Костова Димитрова
Гергана Иванова Иванова
 
На 1-во място:
Таня Петрова Пежгорска
Диана Димитрова Любомирова
Цветелина Евтимова Колева
Петя Петрова Томова
 
 
КАТЕГОРИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ
 
В категория "Ръководител по здравни грижи " с грамота за най-добър професионалист за 2015 г.се награждава:
 
Таня Георгиева Радевска
 
 
На 3-то място:
Цветанка Миткова Петрова
Нели Боянова Иванова
Росица ПетковаЙорданова
 
На 2-ро място:
Керка Димова Бакалова
Даниела Стефанова Йорданова
Виолина Николова Воденичарска
 
 
На 1-во място:
Виолета Иванова Станева
Павлинка Иванова Кръстева
Вера Божидарова Иванова
Невенка Радкова Бонинска
 
12 май 2016г. Световен ден на сестринството
Тържествено слово,
Уважаема д-р Дариткова,
Уважаеми г-н Министър,
Уважаеми дами и господа, скъпи колеги,
Позволете ми от името на УС на БАПЗГ и от свое име да Ви приветствам с Добре дошли на тържественото честване на 12 май-Международен ден на сестринството!
Днес е нашият тържествен ден - ден, в който всички професионалисти по здравни грижи от целия свят свеждаме глави пред светлата памет на основателката на модерното сестринство Флоранс Найтингейл, ден в който светът оценява нашия принос за по-добро здравеопазване и възнаграждава усилията ни за справяне с епидемичните взривове, бедствия, аварии и терористични атаки, ден в който поглеждаме смело напред в бъдещето, защото сме нужни тук и сега и за винаги! Кои сме ние и защо толкова много светът разчита на нас - ние сме висококвалифицирани специалисти с неизчерпаема енергия, висока отговорност и морални устои. Светът ни цени защото имаме и спазваме точните принципи, възприети от световните сестрински асоциации, които ни характеризират и утвърждават нашата философия - висок професионализъм за постигане на здраве, благоденствие и надежда. Всяка година Световният съвет на сестрите определя водеща тема и за 2016г. това е " Професионалистите по здравни грижи - сила за промяна - да подобрим гъвкавостта на здравните ни системи". Това е изключително амбициозна задача, но спазвайки своите принципи, ние ще променим света. Ние ясно осъзнаваме своята отговорност и мисия за бъдещото развитие на българското здравеопазване в духа на "Цели за здраве 2020" и Европейската стратегия "Здраве 2020" и ще следваме добрите наши, европейски и световни практики по здравни грижи. Обществото ни е възложило да следваме своята мисия отговорно и следи за професионалното ни поведение, което се ръководи от точни правила, а именно:
1.        ПЗГ се грижат за всеки нуждаещ се с внимание, зачитайки неговото достойнство, съобразно индивидуалните нужди, със съчувствие и уважение, както към него самия, така и към неговите близки.
2.        ПЗГ носят отговорност за своите професионални действия и ги осъществяват съобразно принципите на информираното съгласие и Закона.
3.        ПЗГ познават отлично и управляват професионалния риск и правят всичко възможно да осигуряват качествени и безопасни здравни грижи.
4.        ПЗГ изпълняват своите професионални задължения, познавайки и спазвайки научните доказателства, поставяйки пациента в центъра на системата.
5.        ПЗГ са в основата на процеса на комуникация: Те контактуват с пациентите и близките им, регистрират, проследяват и докладват промените в състоянието им, предоставят информация внимателно и конфиденциално, получават и ефективно реагират на постъпили оплаквания.
6.        ПЗГ притежават съвременни знания и умения, използват ги интелигентно и с разбиране към нуждите на всеки човек.
7.        ПЗГ работят в мултифункционален екип с други специалисти, така че пациентите да получат най-добро и координирано лечение, отговарящо на професионалните стандарти.
Това е нашата визитна картичка  пред българското общество. Но дали то ни възприема така? Осигурени ли са поне минималните необходими условия, за да развием своя потенциал? За съжаление, поради хронично недофинансиране на здравеопазната система и недостатъчна политическа воля ПЗГ са поставени при унизителни материални и психологически условия, които водят до влошени здравословни показатели за самите тях. Дошъл е последният шанс днес обществото да се погрижи за ПЗГ, за да ги има и утре. 
Надяваме се, че най-после нашият глас ще бъде чут. Но за да постигнем успех, ние трябва да сме убедени, че имаме сили за това и наистина го искаме. Ние трябва да дадем шанс на мечтите си да излязат от сегашната ситуация. Ние трябва сами да създаваме възможности и да ги преследваме. Ние сме длъжни да разширим хоризонта пред себе си и да поемаме риска да печелим, дори с цената на много усилия, знания и опит. Ние не трябва да се страхуваме от слабостите си, а да се учим от тях. Успехът е пътешествие, а не крайна точка и удоволствието е да извървим заедно този път - да помним от къде сме тръгнали, да не забравяме дори малките неща, които сме постигнали и да се стремим да се усъвършенстваме непрекъснато.
Една китайска поговорка казва: Не можем да променим вятъра, но можем да настроим платната". Това е, което времето ни предлага днес - да бъдем себе си, да бъдем по-смели и да поискаме грижа и за себе си, за да се грижим за останалите. Нека за момент се поставим на мястото на управляващите и да се замислим, дали сме им казали всичко, което смятаме, че е важно, дали е лесно да вземат решения, когато няма достатъчно информация, дали сме демонстрирали единство в исканията си?
Бен Франклин казва: Добре свършеното е по-добре от добре казаното".
И така, нека да започнем да действаме сега - ново начало, нов ентусиазъм за по-добро здравеопазване и нова удовлетвореност от постигнатото! Да бъдем идейни, устойчиви, креативни и готови за работа!
Честит празник!  Бъдете здрави!
Милка Василева
 
Уважаема д-р Дариткова, уважаеми г-н министър д-р Москов, уважаеми проф.Гетов, уважаеми гости, уважаеми участници в тържеството. Използвам възможността на този празник да изкажа благодарността си на вас, които сте тука сега и на тези, които ги няма, че прегърнахте идеята за обединяване на съсловията на всички професии, осигуряващи различни видове здравни грижи. Че " само заедно можем". Че само заедно можем да успеем да докажем,че не сте " средни кадри, обслужващ персонал", а със своите компетенции сте незаменимо съсловие, както за здравеопазването, така и за националната сигурност на държавата. БЛАГОДАРЯ ,че работихте всеотдайно през всичките тези години и изградихме асоциация за пример на съсловните организации и в международен план. ПОКЛОН! ПОКЛОН и пред сегашните ръководни структури на БАПЗГ с председател Милка Василева, които доказаха, че учениците могат да надминат учителя си. ПОКЛОН и пред моите ученици, вече професори, които продължават да доразвиват, усъвършенстват и осъвременяват сестринските науки, като професорите: Соня Тончева, Иванка Стамболова, Галя Чанева, Магдалена Александрова, Бианка Торньова, Силвия Младенова, Макрета Драганова, Силвия Борисова и доцентите: Евгения Кунчева, Иваничка Сербезова, Деспина Георгиева и още двадесетина хабилитирани преподаватели в университетите по това направление. ПОКЛОН пред малкото хора от етажите на властта, които ни помогнаха във важни и решаващи етапи от развитието ни, като проф. д-р Атанас Щерев, д-р Антония Първанова, министър д-р Стефан Константинов и др. Благодаря и на другите НПО, че се подкрепяхме, като синдикатите, съюзите на пациентите, съсловните организации на фармацевтите, стоматолозите и специално на д-Р Андрей Кехайов от БЛС за доброто сътрудничество. На някой да не съм благодарила ?А да. На сегашният екип на МЗ и специално на министър Д-р Петър Москов. Много БЛАГОДАРЯ за обещаващото начало и ако продължава така ДОГОДИНА МНОГО ЩЕ ВИ СЕ ПОКЛАНЯМ!
Много се колебаех дали да го кажа, но все пак накрая искам да ви пожелая на всички тук нещо много нестандартно-ДА ОСТАРЕЕТЕ. Старостта е УСПЕХ! Ние цял живот правим разни неща, пазим се, борим се за да не умрем млади. Затова да остареем е успех. Хубаво е тогава да се обърнеш назад и да си спомняш в колко ситуации си оцелявал, с колко препятствия и проблеми  си се борил и побеждавал, на колко хора си помогнал, колко хора си научил и най ценното-ДЕЦАТА, ВНУЦИТЕ, КОИТО СА ВЗЕЛИ ИНАТА ТИ ДА ПОБЕЖДАВАТ. Старостта е времето, когато най-сетне си свободен и можеш да правиш или работиш това, което ти доставя удоволствие. Повярвайте ми, аз го знам от опит. БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! "ОСТАРЯВАЙТЕ БАВНО, НЕУСЕТНО ПОЧТИ"-"КАТО КАТЕДРАЛИ, А НЕ КАТО ЦЪРВУЛИ"    Проф.Ст.Маркова