БАПЗГ СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ СРЕЩУ АГРЕСИЯТА НАД МЕДИЦИ ПОД НАДСЛОВ “ПРИЗВАНИ СМЕ ДА ЛЕКУВАМЕ, А НЕ ДА ВОЮВАМЕ”

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи стартира Национална кампания за превенция на агресията срещу медицински специалисти докато изпълняват професионалните си задължения под надслов “Призвани сме да лекуваме, а не да воюваме”. В рамките на кампанията ще бъдат организирани дискусии в цялата страна с участието на представители на институции и специалисти.
Първата дискусия ще се състои на 12.02.2019 г. (вторник) от 11:00 ч. до 13:00 ч. в зала “Европа” в сградата на КНСБ (гр. София, пл. „Македония“ №1.)
За участие в дискусията са поканени представители на Министерство на здравеопазването, РЗИ, директорите на ЦСМП от страната, Българския лекарски съюз, Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Медицинска федерация на КТ “Подкрепа” Прокуратурата, СДВР, пациентски организации, здравни медиатори, психолози, експерти по управление на конфликти в медицинската практика и по медицинско право.