СПИСАНИЕ ЗДРАВНИ ГРИЖИ

КАК ДА СЕ АБОНИРАТЕ ЗА
СПИСАНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ”
 
Абонаментната кампания за 2019 г. ще се извършва, както следва:
 
Фирма “ДОБИ ПРЕС” ЕООД

Целогодишно (за справка – тел. 02 963 30 82).

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД
От първо до 15-то число на текущия месец (краен срок 15 март 2019)
 
Каталожният номер на сп. “Здравни грижи” е 1332.
 
Годишен абонамент – 18,00 лв.
Абонаментът за списанието носи 15 кредитни точки.
 

Внимание:
Съхранявайте документа, удостоверяващ Вашия личен абонамент. Представете негово копие в съответната Регионална колегия на БАПЗГ, за да бъдат регистрирани кредитните точки в Националния регистър на БАПЗГ.

 

НОВ БРОЙ

 

АРХИВ